Trái tim buồn – Quốc An

Tone

Đánh giá

 

1. Người yêu [Em]  hỡi có biết, [C]  bước chân em như [B7]  đang rã [Em]  rời

Người yêu [G]  hỡi có biết, [C]  trái tim em buồn [B7]  đau

Ngồi nơi [Am]  đây em mơ, mơ [D]  có anh đang đùa [G]  vui cùng em

Nhẹ nhàng như [C]  ru bên tai, khúc [Am]  hát anh yêu ngày [B7]  xưa.

 

2. Người yêu [Em]  hỡi có biết, [C]  tiếng yêu xưa em [B7]  trao đến [Em]  người

Người yêu [G]  hỡi có biết, [C]  ấm êm đôi vòng [B7]  tay

Mà giờ [Am]  đây còn đâu, năm [D]  tháng bên nhau tình [G]  yêu đậm sâu

Còn gì cho [C]  nhau hỡi anh, khi [B7]  vắng xa anh suốt [Em]  đời.

 

ĐK:

Sao anh [Em]  nỡ đành quên cho [C]  cõi lòng em 

Xót [D]  xa cô đơn héo [G]  mòn

Vì sao anh [Em]  nỡ lìa xa chia [Am]  cắt tình ta 

Cho [D]  lòng em vương sầu [G]  nhớ.

 

Tìm nơi [Em]  đâu môi hôn tha [Am]  thiết hôm nao

Tìm nơi [D]  đâu tiếng yêu nay [G]  đã chôn sâu

Tìm nơi [C]  đâu yên vui, tìm nơi [D]  đâu anh ơi

Tìm nơi [B7]  đâu dấu yêu ngày sau.

 

Tìm nơi [Em]  đâu cho nhau trăng [Am]  sáng đêm thâu

Tìm nơi [D]  đâu cho nhau lấp [G]  lánh ánh sao

Tìm nơi [C]  đâu hỡi anh một làn hơi [B7]  ấm mỗi khi [Em]  đêm về.