Trái tim băng tuyết – Nguyễn Kha Thi

Tone

Đánh giá

 

Ngày xưa [Am]  em ra đi không một [G]  câu chia ly

Để mình [F]  anh bơ vơ trong mong [G]  chờ

Hẹn thề bên [Am]  nhau dài lâu sao em [G]  lãng quên mau

Để tim [Am]  anh nay chỉ còn lại nỗi đau

 

Lời [Am]  nào cho em lời nào [G]  cho người gian dối

Những kỷ [F]  niệm theo tháng năm dần [G]  trôi

Lòng [Am]  người phai phôi tình người [G]  bạc như vôi

Lạnh như [Am]  tuyết làm băng giá trái tim tôi

 

[Am]  Hãy thật lòng xin hãy [G]  yêu một người

Đừng làm [F]  cho trái [G]  anh giã [C]  rời

[Am]  Có cuộc tình vẫn đắm [G]  say bên người

Tại sao [F]  em không quý không gìn [G]  giữ

 

[Am]  Đã nhiều lần anh nói [G]  với em rằng

Đừng làm [F]  cho trái tim [G]  anh giá [C]  lạnh

[Am]  Thế mà người cứ nhẫn [G]  tâm lỡ đành

Người làm tim [F]  anh từ nay đóng [G]  băng chẳng yêu [C]  ai.