Trách người đi – Đan Trường

Tone

Đánh giá

 

Sương [F]  lam tuôn rơi hắt hiu bên hàng thông xám reo vi vu

Khiến [C7]  xui bao nhiêu nhớ [Gm]  nhung tràn lòng ước [F]  mơ

Người [Bb]  đi phương xa đâu [C7]  ngờ

Miền [Am]  quê hương ai mong [Dm]  chờ

Ðau [Gm]  đớn xót thầm từ [Dm]  ngày biệt [C7]  ly

 

[F]  Gió thu về mang thương nhớ 

[Gm]  Ðến cho [C7]  lòng thêm chan [Gm]  chứa

[Am]  Lá ngô [D7]  bay trong sương [Gm]  sầu

[C7]  Biết bao giờ còn thấy [F]  nhau [Bb] 

 

[F]  Tối buông màn sương pha muối

[Gm]  Xót xa [C7]  lòng riêng trăm [Gm]  mối

[Am]  Gió thu [D7]  xưa không quên [Gm]  về

[C7]  Cớ sao mà người cứ [F]  đi?

 

Ðêm [F]  đêm canh ba lắng nghe câu hò êm ái trên dòng sông

Tiếng [C7]  ca năm xưa thản [Gm]  nhiên cùng thuyền cuốn [F]  xuôi

Ðò [Bb]  quên không mang duyên [C7]  về

Còn [Am]  gan đâu tin câu [Dm]  thề

Xa [Gm]  vắng mấy ngàn lần [Dm]  nhìn thuyền [C7]  đi