Trả nợ tình xa – Tuấn Khanh (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

Dốc hết tình [Am]  này ta trả nợ [C]  người [Am] 

Dốc hết tình này ta trả nợ [Dm]  đời 

Trả hết tình tôi còn nợ không [Am]  thôi [Dm] 

 

Mắt đã mù [Am]  lòa vì đợi tin [C]  xa [Am] 

Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu [Dm]  nhau 

Nào biết ngày sau trả nợ tình [Am]  nhau [Dm] 

 

Trả [Am]  hết, trả hết cho [F]  người 

Trả [G]  luôn mắt môi nụ [Em]  cười 

Trả [F]  xong [G]  đời còn hư [Am]  không 

 

Nào [Am]  gió gió bay về [F]  trời 

Này [G]  hoa sẽ bay về [Em]  cội 

Còn [F]  ta [G]  đường nào cho [Am]  ta 

 

[F]  Em ơi em ta không [D]  thể 

[G]  Nuôi bao nhiêu yêu thương này 

[F]  Nhớ [G]  nhung [Am]  hoài 

 

[F]  Em ơi em ta không [D]  thể

[G]  Nuôi bao nhiêu yêu thương này 

[F]  Chờ [G]  mong [E7]  mãi