TÔI VẪN HÁT

Tone
Chi Pu

Đánh giá

 

 

|[C]  |[G]  |[Am]  |[F] 

 

Verse 1:

Từ |[C] ngày đầu tiên sống với |[G] ước mơ  

Qua bao |[Am] gian khó, cũng |[F] chỉ vì 

Để |[C] hôm nay tôi đứng trên |[G] sân khấu 

Để được |[Am] hát lên những |[F] đam mê 

 

Prechorus:

Từng cố |[Am] gắng để [F] cuối con đường là thành |[C] công như tôi từng [G] 

Để rồi |[Am] nước mắt rơi khi [F] ngỡ giấc mơ|[C]  sẽ không [G] thành

 

Chorus:

Tôi Vẫn |[C] Hát, cho những giọt mồ |[G] hôi của mọi người 

Những người |[Am] đã bên tôi, đã giúp tôi được ngày |[F] hôm nay

Tôi vẫn |[C] hát, mặc miệng đời chỉ |[G] muốn khiến tôi dừng lại

Tôi sẽ |[Am] chẳng e ngại, và bước tiếp trên |[F] con đường 

Dù khó khăn đang chờ |[C] tôi

 

Verse 2:

Tôi cũng |[Am] chỉ là một cô [F] gái nhỏ bé, tôi |[C] cũng biết đau,

cũng [G] biết tủi thân khi mọi |[Am] người cười chê 

Chẳng [F] ai quan tâm rằng tôi |[C] đã cố gắng thế [G] nào 

 

Chorus:

Tôi Vẫn |[C] Hát, cho những giọt mồ |[G] hôi của mọi người 

Những người |[Am] đã bên tôi, đã giúp tôi được ngày |[F] hôm nay

Tôi vẫn |[C] hát, mặc miệng đời chỉ |[G] muốn khiến tôi dừng lại

Tôi sẽ |[Am] chẳng e ngại, và bước tiếp trên |[F] con đường 

Dù khó khăn đang chờ |[C] tôi

 

Quote: 

Và |[C] nếu, chỉ còn lại một người |[Em] nghe tôi hát 

Tôi vẫn |[Am] sẽ hát, bằng tất cả|[F] _tấm lòng này___|[C]  ||