Tối nay

Tone

Đánh giá

 

tone [G] 

[C]  | [G/B]  | [Am7] [D7]  | [G] 

[Cm]  |[G]  |[Am7] [D7]  |[G] 

 

1. |[G7M] Tối nay mưa lại |rơi

|[Bm7] Vẫn đây một mình |tôi

|[C] Ngỡ như tiếng em |[D] đang về trong |[G] gió |_

|[C] Đêm ơi đừng lặng |lẽ

|[Am7] Sương ơi đừng vương |[D] khẽ lên đôi |[G] mắt người. 

|_ố ồ |[D] ô_

 

2. |[G7M] Những khi em lẻ |loi

|[Bm7] Có còn nghĩ đến |[Em] tôi

|[Am7] Hỡi em yêu ơi đừng |[D] quên giây phút |[G] này |[E7] 

|[Am7] Mây ơi xin |đừng bay

|[G/B] Mưa ơi ngưng |đoạ đầy

|[C7M] Làm cơn mơ tôi |[D] cũng hao |[G] gầy. |[G7] 

 

Pre-chorus:

Tôi sợ |[C] đêm tối lắm |_Sợ một |[G/B] ngày xa xăm |_

Không còn |[Am7] được nghe tiếng |[Cm] gọi nơi em |[D] trong đêm. |_

 

Chorus:

|[G] Làm sao để |sống những ngày |[Bm] dài không em

|_Thời gian |[Em7] ơi xin hãy |xoá bao mệt |[Dm] nhoài nơi em 

|[G7] _Ngày không có |[C] em mưa như nặng |thêm

Bàn |[Cm] chân quên con đường |quen chúng ta từng |[D] đi

|_Này người |[Am] yêu [D] ơi. |[C] _

 

|[G] Làm sao để |sống những ngày |[Bm] dài không em

|_Thời gian |[Em7] ơi quay về |những khi mình |[Dm] vẫn gần |[G7] bên

Biết |[Cm] mấy đêm thâu lo |âu bao nỗi niềm |[Bm7] chưa khép |[Em7] lại.

Mình |[Am7] tôi ở nơi đây |[D7] ngồi chờ |[C] ai. |_ |[G] 

 

(Giang Tau)

(2) (DK)

Biết |[Cm] mấy đêm thâu lo |âu bao nỗi niềm |[Bm7] chưa khép |[Em7] lại.

Mình |[Am] tôi ở nơi đây |[D] ngồi chờ ai. |[C]  |[G]  |[Am]  |[D]  |[G]