Tôi chỉ muốn nói (OST Mắt Biếc)

Tone

Đánh giá

 

|[Em]  |[Bm] [Em]  |[Em]  |[D] 

   

Tôi |[Em] chỉ muốn nói, tôi yêu |[G] em từ lâu, 

khi |[Bm] vẫn tấm bé chưa một |[Em] lần biết sầu, 

đôi |[G] mắt dẫn lối cho tôi |[Bm] yêu đậm sâu, 

cho tôi |[Em] đôi chút đau |[Em] _

 

Tôi |[G] chỉ muốn nói, sau bao |[Bm] lâu gần em, 

mọi |[C] thứ nơi em đều làm |[G] tôi nhung nhớ, 

nên |[Bm] cứ mỗi tối tôi bâng |[D] khuâng ngoài hiên, 

xa xôi |[Em] đôi áng thơ |[Em] 

 

Tôi |[Em] chẳng thể biết trong em |[G] tôi là ai, 

nơi |[Bm] có quyến luyến hay kẻ |[Em] khờ ngây dại, 

năm |[G] tháng mãi miết ta vai |[Bm] đi kề vai mà tình |[Em] như xa mãi….. |[Em] 

 

Tôi |[G] rẩt muốn nói cho em |[Bm] hay lòng tôi, 

trước |[C] lúc nhỡ đâu người chẳng |[G] bên tôi nữa, 

thương |[Bm] mến mở lối cho mai |[D] em và tôi, 

tay trong |[Em] tay đón đưa |[Em] _

 

|[C]  |[C]  |[G]  |[G]  |[Am]  |[C] |[Em]  |[Em] 

 

Tôi |[Em] chỉ muốn nói mai em |[Em] đi về đâu, 

tôi |[Bm] vẫn ở đó như từ |[Em] ngày ban đầu, 

mưa |[G] nắng có thấu xin cho |[Bm] ta gần nhau, 

để tôi |[Em] che em náu |[Em] 

 

Tôi |[G] rẩt muốn nói cho em |[Bm] hay lòng tôi, 

trước |[C] lúc nhỡ đâu người chẳng |[G] bên tôi nữa, 

thương |[Bm] mến mở lối nơi tim (5/4)|[B] em [D] và tôi, 

ta yêu |[Em] đương đón đưa |[Em] _