Tôi Chỉ Muốn Nói (Mắt Biếc OST) – Phan Mạnh Quỳnh – Phan Mạnh Quỳnh

Tone

Đánh giá

 

 

Tôi [Em] chỉ muốn nói, tôi yêu [Bm] em từ lâu, 

khi vẫn tấm bé chưa một [Em] lần biết sầu, 

đôi mắt dẫn lối cho tôi [Bm] yêu đậm sâu, 

cho tôi [Em] đôi chút đau

 

Tôi [G] chỉ muốn nói, sau bao lâu [Bm] gần em, 

mọi [C] thứ nơi em đều làm [G] tôi nhung nhớ, 

nên [Bm] cứ mỗi tối tôi bâng [D] khuâng ngoài hiên, 

xa xôi [Em] đôi áng thơ

 

Tôi [Em] chẳng thể biết trong em [Bm] tôi là ai, 

nơi có quyến luyến hay kẻ [Em] khờ ngây dại, 

năm [G] tháng mãi miết ta vai [Bm] đi kề vai mà tình [Em] như xa mãi…..

 

Tôi [G] rẩt muốn nói cho em [Bm] hay lòng tôi, 

trước [C] lúc nhỡ đâu người chẳng [G] bên tôi nữa, 

thương [Bm] mến mở lối cho mai [D] em và tôi, 

tay trong [Em] tay đón đưa

 

Tôi [Em] chỉ muốn nói mai em [Bm] đi về đâu, 

tôi vẫn ở đó như từ [Em] ngày ban đầu, 

mưa [G] nắng có tới xin cho [Bm] ta gần nhau, 

để tôi [Em] che em náu

 

Tôi [G] rẩt muốn nói cho em [Bm] hay lòng tôi, 

trước [C] lúc nhỡ đâu người chẳng [G] bên tôi nữa, 

thương [Bm] mến mở lối nơi tim [D] em và tôi, 

ta yêu [Em] đương đón đưa