Tơ duyên – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

1. Nhớ một chiều [Am]  nào có anh đứng bên sông [C]  này

Con xuồng nhẹ [Am]  trôi có em lướt khua tay [Dm]  chèo

Ngập ngừng bên [Em]  đây nghe lòng anh sao bối [F]  rối

Thẹn thùng bên [Em]  kia tay chèo em sao lắc [Am]  lư

2. Nhớ một đêm [Am]  trăng có anh lý lơi cung [C]  đàn

Nghe từ bên [Am]  kia bỗng em cất cao câu [Dm]  hò

Giọng hò buồn [Em]  thiu ru lòng anh như muốn [F]  khóc

Giọng hò ru [Em]  êm cho đàn anh thêm vấn [Am]  vương

ĐK: Hò [Am]  ơi hời [D]  ơi (bóng em với chiếc xuồng [Am]  con)

Điệu [G]  lý qua [Em]  sông (em như bắc cầu anh [F]  tới)

Mình [G]  nắm tay [Em]  nhau nghe đời như một vần [Am]  thơ

Nước trôi xuôi [Bm]  dòng ta hò cùng trăng hỡi em

Nước trôi xuôi [Em]  dòng anh cùng tình em đắm [Am]  say