Tình yêu nào phải trò chơi 2 – Thái Hùng

Tone

Đánh giá

 

Và [Em]  rồi em đã khóc như chưa [B7]  từng khóc bao [Em]  giờ

Lệ tình hoen đôi mi khi tiễn [D]  đưa một người [G]  đi

Ngày [Am]  xưa anh cũng thế đưa tiễn một chiều [Em]  đông

Giọt nước mắt đàn [Am]  ông thấm [C]  sâu tận đáy [Em]  lòng

Thương tình mình long [B7]  đong.

 

Để [Em]  rồi em đi mãi anh xin [B7]  mang trọn khối [Em]  sầu

Thầm nguyện cầu em sẽ yên ấm [D]  bên người dài [G]  lâu

Dù [Em]  lòng nghe quặn [Am]  đau, ai đoán trước được ngày [G]  sau

Hạnh [Em]  phúc lẫn khổ [Am]  đau khiến [C]  xui em trở [Em]  về

Não nề trông thấy [D]  nhau, ngậm ngùi trong nỗi [B7]  đau tương [Em]  phùng

 

Chuyện cuộc đời như biển [Am]  khơi, tình có [D]  lúc như trò [G]  chơi

Thì đừng [Em]  khóc nữa người [Am]  ơi

Hãy chôn [B7]  sâu cuộc [D]  tình buồn vào dĩ [Em]  vãng

 

Khi lòng người đã đổi [Am]  thay, trò chơi [D]  biến tan thành [G]  mây

Mơ chi giấc mơ sum [Am]  vầy, khi đời [D]  mình đã không [G]  may

Hãy về [B7]  đây, niềm [C]  dấu yêu ngày [B7]  xưa vẫn [Em]  chờ