Tình yêu mang theo – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

Cùng em [D]  đi trên con đường xưa chung lần [A]  cuối 

Gượng cười không [Bm]  nói cho lòng vấn [F#m]  vương 

Rời vòng tay [Em]  cuối thơm mùi tóc [Bm]  em như hôm nào 

[Em]  Trong cơn mê còn ngất [A7]  ngây

 

Ngày mai [D]  thôi đôi ta lìa xa em còn [A]  nhớ 

Thật lòng anh [Bm]  muốn ta nhìn thấy [F#m]  nhau 

Chớ quên [Em]  mau câu yêu thương em với [Bm]  anh hôm nào 

Đành nhìn [Em]  em lòng anh đau [A7]  nhói

 

Ngày đôi ta biệt [Bm]  ly, giọt buồn chia đôi đường [G]  đi 

Lệ em tuôn ướt [A]  mi, mưa giăng lối anh [D]  về 

Trái đất như ngừng [Em]  quay, sao mưa vẫn rơi vô [Bm]  tình

Mình cô [G]  đơn đành thôi quay [A7]  bước

 

Thầm cầu mong em được [Bm]  vui, ở nơi phương trời [G]  xa 

Có bao giờ em [A]  nhớ anh đang mong [D]  chờ 

Vẫn mong em về [Em]  đây chung với anh đêm [Bm]  ngày 

Tình yêu [G]  kia mãi luôn mang [A7]  theo suốt cuộc [D]  đời