Tình yêu chậm trễ

Tone

Đánh giá

 

Intro

| | | |_

 

|[C] Anh thường nghĩ mình |[Bm] quên mất [Em] rồi

Thời |[Am] gian ngỡ [D] trôi sẽ cách |[G] lòng

|[C] Anh thường nghĩ cảm |[Bm] xúc nhất [Em] thời

Mà |[Am] đâu biết [D] say một |[G] đời.

 

T-ĐK:

Rồi khi đã |[C] biết là, người em vốn |[Cm] thiết tha

Chẳng phải nơi [|Bm] này mà từ một nơi |[Em] xa

Lặng nghe em |[Am] nói, lòng anh đau |[C] nhói

Cứ trách sao không nhận |[D] ra tình yêu sớm |[D] hơn.

 

ĐK:

Thì ra là |[G] 

Tình yêu đẹp |[C] nhất ta luôn hoài |[Cm] nghi

Dù cho ngày |[G] qua kế bên

Còn thầm |[C] mong bấy [D] lâu, còn nhìn |[Bm] em phía [Em] sau

Để luôn |[Am] được thấy, nụ cười |[D] ấy

 

Thì ra là |[G] thế

Tình yêu chậm |[C] trễ đôi khi vài |[Cm] giây

Thì ta sẽ |[G] lỡ mất nhau

Ngày mai |[C] đến nữa [D] thôi, tất cả mọi |[Bm] thứ sẽ [Em] trôi

Như một |[Am] cơn gió, |[D] anh sớm sẽ quên được |[G] em.

 

Rap:

|[C] _Khi xưa khi ta chung lối đi

|[Bm] _Khi xưa ta thân nhau rất lâu

|[Am] _Yêu em ta đâu hay biết chi, 

nghĩ |[G] rằng chỉ là một tình ]cảm nhỏ bé

|[C] _Biết thế ta chẳng để em đi

|[Bm] _Nước mắt ta đâu rơi trên mi

|[Am] _Ah Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường 

để |[G] em buồn vui ở bên cạnh ai

 

T-ĐK:

Rồi khi đã |[C] biết là, người em vốn |[Cm] thiết tha

Chẳng phải nơi |[Bm] này mà từ một nơi |[Em] xa

Lặng nghe em |[Am] nói, lòng anh đau |[C] nhói

Cứ trách sao không nhận |[D] ra tình yêu sớm |[G] hơn.

 

ĐKx2:

Thì ra là |[G] 

Tình yêu đẹp |[C] nhất ta luôn hoài |[Cm] nghi

Dù cho ngày |[G] qua kế bên

Còn thầm |[C] mong bấy [D] lâu, còn nhìn |[Bm] em phía [Em] sau

Để luôn |[Am] được thấy, nụ cười [D] ấy

 

Thì ra là |[G] thế

Tình yêu chậm |[C] trễ đôi khi vài |[Cm] giây

Thì ta sẽ |[G] lỡ mất nhau

Ngày mai |[C] đến nữa [D] thôi, tất cả mọi |[Bm] thứ sẽ [Em] trôi

Như một |[Am] cơn gió, |[D] anh sớm sẽ quên được |[G] em. ||