Tình xuân – Lê Đức Long

Tone

Đánh giá

 

[Bb]  Ha há ha ha [Gm]  hà, [Cm]  há ha [F]  ha 

[Bb]  Ha há ha ha [Gm]  hà, [Cm]  há ha [F]  ha

 

[Bb]  Em, này [Gm]  em [Cm]  chiều nay mây [F]  có về bên [Bb]  ấy 

Đưa [Gm]  đường cho mưa [Cm]  rơi, [F]  xuống đời chiều [Bb]  nay

Ha há ha ha [Gm]  hà, Ôi [Cm]  nhớ … hớ [F]  hơ 

 

Ôi nhớ, ôi ta [Bb]  nhớ con [Gm]  đường đường quê [Cm]  xưa

Mưa rơi [Bb]  ướt áo [Gm]  nàng để anh [Cm]  che

[F]  Che đời đời [Bb]  em há ha ha [Gm]  hà, [Cm]  nhớ … hớ [F]  hơ

 

Ca [Bb]  li xuân đang [Gm]  về 

Đâu thấy [Cm]  hoa mai nở bên [F]  đường 

Đâu ngờ [Bb]  em khoác áo dài [Cm]  xinh 

Em thướt [Eb]  tha đi với mẹ [F]  già 

[Gm]  Ô [Cm]  đẹp đẹp làm [F]  sao

 

Tay [Bb]  em mang cây [Gm]  dù 

Bong bóng [Cm]  bay bay ở trên [F]  đầu 

Tóc đờ [Bb]  mi xinh quá là [Cm]  xinh 

Em hé [Eb]  môi thêm lúm đồng [F]  tiền

[Gm]  A, [Cm]  tình tình làm [F]  sao

 

Tên [Bb]  em tên hoa [Gm]  dại 

Em bước [Cm]  đi si trồng quanh [F]  đường 

Nên đường [Bb]  đi bóng mát nhiều [Cm]  ghê 

Anh xót [Eb]  xa không thấy đường [F]  về 

[Gm]  Ô, [Cm]  buồn buồn làm [F]  sao

 

[Bb]  Anh, chiều [Gm]  nay [Cm]  nhìn mưa nơi [F]  xứ người anh [Bb]  nhớ

Con [Gm]  đường đường quê [Cm]  xưa [F]  ta gặp gặp [Bb]  nhau

Ha há ha ha [Gm]  hà, Ôi [Cm]  nhớ … hớ [F]  hơ 

 

Cô em [Bb]  nhé giữ [Gm]  tình tình cho [Cm]  anh 

Anh sẽ [Bb]  viết viết [Gm]  bài bài ca [Cm]  xinh

[F]  Xin tặng tặng [Bb]  em há ha ha [Gm]  hà [Cm]  nhớ nghe [F]  em

 

[Bb]  Hư hứ hư hư [Gm]  hừ [Cm]  Mãi mãi yêu [F]  em! 

[Bb]  Ha há ha ha [Gm]  hà [Cm]  Nhớ nhớ nghe [F]  không! 

[Bb]  Hư hứ hư hư [Gm]  hừ [Cm]  Mãi mãi yêu [F]  em! 

[Bb]  Ha há ha ha [Gm]  hà [Cm]  Nhớ nhớ không [F]  em