Tình Thương lớn lao – Nhạc Tin Lành – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

1. [A] Tôi nghe lòng minh ngạc nhiên 

biết bao[E]  khi nhận được tình thương lớn lao [A] 

[D] Lạ lùng vì sao[A] chúa yêu [F#m7] được tôi 

[Bm] thương đến kẻ xấu[E]  xa ô tội [A] 

 

2.[A] Trong khu vườn xưa chúa đã thiết

 tha [E]  xin mọi sự được theo [A] ý cha 

Dòng [D] lệ cạn khô [C#m7] nhưng giọt mồ hôi [F#m7] 

[Bm7] Tê tái nhỏ xuống [E] như huyết tươi[A] 

 

3.[A] Bao nhiêu tội tôi cùng muôn nổi

 sầu [E] riêng một mình Ngài mang đớn đau[A] 

[D] chịu nhục hình thay[C#m7] cho mọi tội [F#m7] nhân

[Bm7] Thương xót xoá hết[E] bao lỗi lầm

 

4.[A] Mai đây từ trời Ngài sẽ tái lâm[E] Ôi!một ngày lòng vui chứa[A] chan

[D] Nhìn mặt Ngài vinh [Am] quang thiên đang[F#m] soi

[Bm] Dân Thánh hát[D]  khúc ca [E] muôn đời [A] 

 

Điệp Khúc:

[A] Chúa đấng tuyệt vời[F#m7] chúa chết thay[Bm7] tôi

[D] Trong tim tôi[E] vang khúc hát vui

[A] Chúa đấng tuyệt vời[F#m7] chúa đổ huyết tha tội

[Bm7] Tình chúa đã [Dm] cứu linh[E] hồn tôi[A]