Tình thôi xót xa (Hợp âm & Solo Guitar Tab) – Bảo Chấn – Lam Trường – HAH

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] _  |[G7/B] _ |[Gm] _ |[F] 

|[Am] _ |[Em] _ |[D] _ |[Gsus4] [G] 

 

Từ |[C] khi quen em anh đã |[Em] biết bối rối__

Vì những |[F] lúc thoáng nghe em cười|[Em] __

Anh đã |[F] biết con [G] tim hoa |[Em] xuân hé [Am] nụ__

Người |[Dm] yêu ơi xin em chớ |[Gsus4] quên__[G] _

 

Mùa |[C] xuân trên cao ngàn hoa |[Em] lá lấp lánh nắng__

Nụ hôn |[F] thơ ngây trao em |[Em] rồi__

Em yêu |[F] kiều thiết  [G] tha, cho |[Em] hồn đắm |[Am] say__ 

Cuộc |[Dm] tình ngỡ dài lâu ngủ |[D] sâu vòng tay êm |[Gsus4] ái |[G] __ |

 

Chorus

|[C] Anh nào biết, |[Am] anh nào có hay |

|[C] _ Hạnh phúc trôi qua |[Em] tay giấc mộng tàn |

|[F] Lòng cay đắng khi |[Em] em quên lỗi [Am] hẹn

Lời |[Dm] yêu lời thương em đã |[G] quên. |

 

|[C] Nhưng lòng anh |[Am] nuôi hoài ước mơ |

|[C] _ Tình sẽ không phôi |[Em] pha như làn mây |

|[F] Có nhiều [Em] đêm trong |[Em] mơ anh vẫn [Am] chờ__

Chờ |[Dm] em đến [G] tình thôi |[C] xót xa. | 

 

Solo

|[F] _ |[Em] _ |[Dm] _ |[C] _ ||