Tình sử Romeo – Juliet (A time for us) – Nino Rota – Lời Việt: Phạm Duy – năm: 1968

Tone

Đánh giá

 

 

1. [Am]  Giây phút êm [Em]  đềm tình yêu nở [F]  hoa

Lắng nghe cùng [Em]  ta

Trái tim muôn [Dm]  đời với mối tình say [Am]  đắm

Ngây ngất cao [Em]  vời nụ hôn thần [F]  tiên

Tình [Dm]  sáng [Em]  ngợi người [Am]  hãy mau ta cùng hát

Khúc ca [Em]  tình [Am]  yêu 

ĐK: Tình [C]  hỡi ! Về [G]  đây ! ta [Dm]  sẽ có [Am]  nhau

Nghìn [Bb]  thu nào [F]  phai, ta [Em]  mãi còn [Am]  nhau 

2. Giây phút êm [Em]  đềm lệ giăng bờ [F]  mi

Đắng cay còn [Em]  không ?

Xót xa tâm [Dm]  hồn đã qua rồi giông [Am]  tố

Ta giữ lâu [Em]  dài đừng cho nhạt [F]  phai

Một [Dm]  mối [Em]  tình

Người [Am]  hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ [Em]  nào [Am]  phai

——————–

[Am]  A time for [Em]  us someday there’ll [F]  be

When chains are [Em]  torn

By courage [Dm]  born of a love that’s [Am]  free

A time when [Em]  dreams so long de- [F]  nied

Can [Dm]  flou- [Em]  rish as [Am]  we unveil the love

We now [Em]  must [Am]  hide

Chorus: A [C]  time for [G]  us at [Dm]  last to [Am]  see

[Bb]  life worth- [F]  while for [Em]  you and [Am]  me

2. And with our [Em]  love through tears and [F]  thorns

We will end- [Em]  ure

As we pass [Dm]  surely through every [Am]  storm

A time for [Em]  us someday there’ll [F]  be

[Dm]  new [Em]  world

[Am]  world of shining hope for you [Em]  and [Am]  me