Tình nhân

Tone

Đánh giá

 

 

a.Làm |[A] sao để ôm anh cho |[A/G#] tròn....?

Làm |[A/G] sao để hôn anh thật [C#m] sâu....?

Làm |[D] sao để thôi nhớ |[C#m] anh vụng [F#m] dại....?

Làm |[Bm] sao để em chỉ sống vì |[E] em....?

 

Làm |[A] sao để em giữ riêng |[A/G#] mình....?

Làm |[A/G] sao để em hết mộng |[C#m] du....?

Làm |[D] sao để em trói |[C#m] anh trọn [F#m] đời....?

Làm |[Bm] sao để ta |[E] yêu như tình |[A] đầu....?

|[A] __

 

b.Hình như em rất |[C#m] thuộc bài [D] hát của tình |[A] nhân....

Hình như em rất |[C#m] ngại phải [A] nói xa |[Esus4] anh....

Hình như em không |[F7M] lớn để mãi nép |[G] trong tay anh [A] mềm....

Hình như |[F] em đã [G] già vì |[A] anh....

 

b’.Hình như anh đã |[C#m] là bài [D] hát của mình |[A] em....

Hình như anh đã |[C#m] hát hết [E] cho muôn |[A] người....

Hình như em đã |[F7M] khóc vì những lúc |[G] ôm anh trong [A] lòng....

Hình như |[F] em đã [G] cười một |[A] mình....

 

a.Làm |[A] sao để ôm anh cho |[A/G#] tròn....?

Làm |[A/G] sao để hôn anh thật [C#m] sâu....?

Làm |[D] sao để thôi nhớ |[C#m] anh vụng [F#m] dại....?

Làm |[Bm] sao để em chỉ sống vì |[E] em....?

 

Làm |[A] sao để em giữ riêng |[A/G#] mình....?

Làm |[A/G] sao để em hết mộng |[C#m] du....?

Làm |[D] sao để em trói |[C#m] anh trọn [F#m] đời....?

Làm |[Bm] sao để ta |[E] yêu như tình |[A] đầu....?

|[A] __

 

b.Hình như em rất |[C#m] thuộc bài [D] hát của tình |[A] nhân....

Hình như em rất |[C#m] ngại phải [A] nói xa |[Esus4] anh....

Hình như em không |[F7M] lớn để mãi nép |[G] trong tay anh [A] mềm....

Hình như |[F] em đã [G] già vì |[A] anh....

 

b’.Hình như anh đã |[C#m] là bài [D] hát của mình |[A] em....

Hình như anh đã |[C#m] hát hết [E] cho muôn |[A] người....

Hình như em đã |[F7M] khóc vì những lúc |[G] ôm anh trong [A] lòng.... 

Hình như |[F] em đã [G] cười một |[A] mình....

 

c.Đợi chờ |[F#m] anh.... trong khu vườn |[A] hoa trắng....

Thường thì tình |[F#m] nhân.... (Đợi ngày xa) 

lại rất chung |[E] tình.... (tình đã phai màu)

|[Dm] Em không thể nào giữ |[A] anh cho riêng mình....

|[Dm] Em không thể nào yêu ai |[A] khác....