Tình nghĩa Bắc Nam – Nguyễn Văn Sanh – Tốp Ca

Tone

Đánh giá

 

Source: hopamviet.vn

1. [Am] Tình Bắc Nam ta như trời biển bao [F] la

[C] Thề giữ quê [Am] nhà không bao [F] giờ lìa [C] xa

[G] Trong cơn nguy [C] biến đất nước [Am] gọi chúng [Dm] ta

[G] Vai chen vai tiến thấy như [F] lòng nở [G] hoa

 

[C] Từ đồng [G] sâu cho đến [E] non cao cờ phất [Am] phới

Cùng nhịp [Dm] chân theo tiếng [G] loa kiên cường đi [C] tới

[G] Trăm năm vang tiếng núi sông giục lên đường tiến quân

Bao nhiêu xương [C] máu bấy nhiêu [Em] hận thù ngất [Am] trời.

 

ĐK: [C] Hỡi làng quê mến [Am] yêu bờ tre xác xơ đang chờ [Dm] ta

Dòng sông có nghe người qua bến xưa nay ngậm [E] ngùi

[C] Rừng rừng dừa cao cũng bước [G] theo chân người [Dm] đi

[C] Mặt trời vừa [Dm] lên nghe gió reo qua ngàn bước [E] chân

 

[C] Hỡi mẹ ta đã [Am] đi từ khi súng bom qua làng [Dm] quê

Từng đêm vẫn mong chờ đuổi hết quân giặc trở [C] về

[G] Hận thù càng [C] cao hơn Thái [G] sơn hay Trường [Dm] Sơn

[C] Người người còn [Dm] đi theo bước chân anh [Am] hùng

 

2. [Am] Dù Bắc Nam xa nhưng lòng người đâu [F] xa

[C] Rừng núi quê [Am] nhà vẫn đêm [F] ngày chờ [C] ta

[G] Nghe vang trong [C] gió tiếng kêu [Am] gọi thiết [Dm] tha

[G] Quê hương lửa máu vẫn vang [F] lừng tiếng [G] ca

 

[C] Dòng phù [G] sa nuôi sống [E] ta lên đường chiến [Am] đấu

Trùng trùng [Dm] đi theo bước [G] chân anh hùng An [C] Phú

[G] Vang vang chiến thắng núi sông giục căm thù tiến lên

Bao nhiêu nguy [C] khó bấy nhiêu [Em] lòng người vững [Am] bền