Tình đời đổi thay – Diên An

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày [C]  xưa yêu em anh thường [G]  nói là tình yêu thứ [C]  nhất

Ngày [Dm]  xưa yêu em anh thường [Em]  nói là [F]  tình yêu ban [C]  đầu

Gặp [Dm]  anh lên ngôi, [Em]  ngôi báu tôn thờ 

[F]  ngôi báu tôn thờ, [Dm]  niềm tin vô [G]  bờ

[C]  Tình mong duyên chờ, mình [Am]  dệt bao ước [G]  mơ

 

2. Ngày [C]  xưa yêu anh em nào [G]  nghĩ mình người yêu thứ [C]  mấy

Ngày [Dm]  xưa yêu anh em nào [Em]  biết người [F]  phụ em sau [C]  này

Tình [Dm]  như cơn say, [Em]  như phút điên cuồng 

[F]  như phút điên cuồng, [Dm]  tình yêu non [G]  dại 

[C]  lòng không em ngại, ngày [Dm]  mình [G]  gặp đắng [C]  cay

 

ĐK: Nhưng bây [F]  giờ còn lại lời thề gian [Dm]  dối

Những ân [C]  tình mặn nồng ngoài tầm tay với

Bước chân [Dm]  đi anh có buồn chi, phút chia [C]  ly anh ngoảnh mặt đi

Đêm hôm [G]  nay em còn những gì, ngoài tình buồn ướt [C]  mi [G] 

 

3. Ngày [C]  mai yêu ai anh đừng [G]  nói là tình yêu thứ [C]  nhất

Ngày [Dm]  mai xa ai anh đừng [Em]  nói là [F]  lần yêu sau [C]  cùng

Cầu [Dm]  cho dương gian, [Em]  không biết thay lòng

[F]  Không có con người, [Dm]  thường hay thay [G]  lòng

Để những đêm [C]  dài, chuyện tình [G]  thôi đắng [C]  cay