Tình cờ – Diệp Minh Tuyền

Tone

Đánh giá

 

1. Tình yêu như [Am]  tiếng hát bỗng cất [E7]  cánh trong tim tình [Am]  cờ 

Tình yêu như [Dm]  tiếng sét bỗng giáng [G7]  xuống nào ai có [C]  ngờ [A7] 

Phút trao [Dm]  vai kề [E7]  vai, phút trao [Am]  tay cầm [F]  tay 

Tình yêu như [E7]  thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao [Am]  giờ 

 

ĐK: Phải thế [Am]  chăng tình yêu, phải thế [F]  chăng tình yêu 

Phải thế [Am]  chăng tình yêu. phải thế [F]  chăng [Em]  thì sánh [Am]  đôi 

 

2. Tình yêu như [Am]  ánh nắng chiếu ấm [E7]  áp tim ta tình [Am]  cờ 

Tình yêu như [Dm]  gió xoáy bóng cuốn [G7]  lốc lòng ai có [C]  ngờ [A7] 

Phút trao [Dm]  chung lời [E7]  ca, phút trao [Am]  chung lời [F]  thơ 

Tình yêu như [E7]  thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao [Am]  giờ