Tình cha – Ngọc Sơn (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

1. Tình cha ấm áp như vầng thái [Am]  dương

Ngọt ngào như [A7]  dòng nước trôi đầu [Dm]  nguồn

Suốt [E7]  đời vì con gian [Am]  nan

Ân [A7]  tình đậm sâu bao [Dm]  nhiêu

Cha [F]  hỡi cha già dấu [E7]  yêu.

2. Và con nhớ mãi những ngày tháng [Am]  qua

Kỷ niệm năm [A7]  nào khó phai trong [Dm]  lòng

Nhớ [E7]  hoài tuổi thơ bên [Am]  cha

Gian [A7]  khổ ngày đêm chăm [Dm]  lo

Mong [E7]  muốn con được lớn [Am]  khôn.

ĐK:

Còn [E7]  nhớ những ngày [Am]  ấy

Những [F]  đêm trường giá [Am]  lạnh

Và [Dm]  cha nằm ôm con sưởi [A7]  ấm những canh [Dm]  dài

Nhè nhẹ hôn [Am]  con và cha khẽ [F]  nói

Này con yêu [G]  ơi con hãy [C]  nhớ

Hãy nhớ lời [E7]  cha sống cho nên [Am]  người

3. Và con hãy [E7]  chớ bao giờ dối [Am]  gian.

Nghèo thì cho [A7]  sạch rách sao cho [Dm]  thơm

Những [E7]  lời của cha năm [Am]  xưa

Con [A7]  nguyện ghi sâu trong [Dm]  tim

Cha [E7]  hỡi cha già dấu [Am]  yêu.