Tình Bác với quê Thanh – Thế Việt – Thu Hồng

Tone

Đánh giá

 

 

 

tone [G] 

 

Nhớ ngày [Dsus4] nào đón Bác Hồ về, 

Người về quê [Am] Thanh mùa xuân năm [Em] ấy.

Nhớ nụ [Dsus4] cười, ánh mắt sáng ngời, 

Người chỉ [C] bảo xây quê Thanh kiểu [D7] mẫu.

 

Bao [G] năm [D/F#] xa [Em] rồi, lời của [Am] Người còn mãi với quê [D] Thanh.

Non [G] cao [D/F#] biển [Em] rộng vẫn vọng [Am] vang tiếng nói của [Dsus4] Người.

 

Bác Hồ [C] ơi, Bác kính yêu [D] ơi!

Nhớ ngày [Em] Bác về thăm xưởng [Bm] máy, [D] Bác đến nơi công [G] trường, 

Đến với ruộng [Dsus4] đồng, thôn xóm, làng mạc, 

Người kéo [C] lưới, vui cùng hợp [D] tác.

 

Quê [G] Thanh [D/F#] ơn [Em] Người, ân tình [Am] Người còn mãi với non [D] sông.

Bao [G] la [D/F#] đất [Em] trời vẫn vọng [Am] vang tiếng nói của [Dsus4] Người.

 

Tình [C] Bác nay kết thành bài [Am] ca quê [Dsus4] hương...