Tinder. 101 – 7UPPERCUTS – 7UPPERCUTS

Tone

Đánh giá

 

Kẹp capo 1 nha

 

Bấy [G] lâu nay tui chơi Tin [D/F#] đờ

Cô gái tui [Em] gặp, thiệt ngọt ngào như trong giấc [Bm] mơ 

Làn ánh [C] mắt môi [D/F#] cong 

Nàng khiến [Bm] tôi xuyến xao [Em] lòng 

Bao ngày [C] đêm tui luôn mớ tới [D/F#] em 

 

Sáng tới [G] trưa, trưa tới tối, nguyên [D/F#] ngày

Muốn bên [Em] em, mình được cùng đi chung nắm [Bm] tay

Vì con [C] mắt anh [D/F#] mù , vì quá [Bm] yêu nên anh [Em] ngu 

Ai đâu [C] ngờ , trong [D/F#] quần em có con [G] cừu 

...

Vì con [C] mắt anh [D/F#] mù , vì quá [Bm] yêu nên anh [Em] nguuuuuuu

Ai đâu [C] ngờ , trong [D/F#] quần em có con [G] cừuuuuuuuuuuu 

 

"Má mà nó bự hơn của em luôn ba"