Tìm

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Có những khi giấc |[G] mơ trôi theo từng áng mây 

tìm |[Dm] về quá khứ

anh |[F] nhớ một ngày một |[G] ngày có ai bên |[Am] cạnh

Có những khi nỗi |[G] đau trôi theo từng giấc chiêm bao để |[Dm] ngày mới đến,

người |[F] đã ở lại trong |[G] đôi mắt

|[Am] Có khi giận |[G] hờn,tiếng yêu chẳng thành câu

 

Nhưng |[F] trái tim em |[G] vẫn bồi hồi

|[Am] Ngỡ như thật |[G] gần, ngỡ như là |[Dm] mãi mãi

Quay |[F] lưng để rồi một |[G] ngày ta đánh |[Am] mất

|[Am] Đã bao nhiêu ngày tháng |[G] trôi, nắng mưa vẫn còn |[Dm] ở lại

 

Yêu |[F] nhau một thời, xa |[G] nhau một đời

|[Am] Giấc mơ sẽ tàn khắp |[G] nơi, để ta xây lại từ |[Dm] cát bụi

Tìm |[F] mãi nụ |[G] cười trong mắt |[Am] thôi

* * *

(Lặp lại đoạn trên)

|[Am] Riêng em sẽ quên, em sẽ |[G] tin,em đã mất anh giữa |[Dm] những hoài nghi

Đừng |[F] khiến tim em |[G] thêm run sợ

|[Am] Vâng anh cứ đi ,anh cứ |[G] vui,

anh cứ theo những giấc |[Dm] mơ hoang đường

Đừng |[F] níu tay |[G] em người |[Am] hõi

 

(Lên nửa cung)

|[Bbm] Đã bao nhiêu ngày tháng |[G#] trôi,

nắng mưa vẫn còn ở |[Ebm] lại

Yêu |[F#] nhau một thời, xa |[G#] nhau một đời

|[Bbm] Giấc mơ sẽ tàn khắp |[G#] nơi, để ta xây lại từ |[Ebm] cát bụi

Tìm |[F#] mãi nụ |[G#] cười trong mắt |[Bbm] thôi