Tìm Lại Bầu Trời

Tone

Đánh giá

 

 

Anh |[Asus2] khóc vì giờ đây anh đã |[E] mất em rồi

Anh |[F#m] khóc vì giờ đây em đã |[C#m7] xa thật rồi

Anh |[D7M] nhớ lời hẹn ước |[C#m7] ta không xa |[F#m9] rời

Mà giờ |[Bm7] đây sao chỉ anh lẻ |[Esus2] loi

 

Anh |[Asus2] cứ cố gắng mà sao vẫn |[E] cứ xa vời

Anh và |[F#m] em dường như ta đã hết |[C#m7] yêu nhau rồi

Em hãy |[D7M] nói cho anh nghe đi hơi |[C#m7] người yêu |[F#m9] ơi

tại |[Bm7] sao giờ chúng ta lìa |[E] đôi

 

Tại |[Asus2] anh đã anh đã vô tâm hay anh không |[E] quan tâm em mỗi ngày

Để giờ |[F#m] đây khi lời anh nói em không tin |[C#m7] anh nữa vậy

Trong tình |[D7M] yêu đôi lúc ta hay giận |[C#m7] hờn anh |[F#m9] biết

Nhưng anh |[Bm7] thấy giờ đây em không còn |[Esus2] yêu anh

 

Vậy |[Asus2] thôi anh cho anh đi về nơi em |[E] chưa bắt đầu ...

nơi mà |[F#m] em khi chưa quen anh,anh thấy em |[C#m7] vui hơn nhiều...

anh xin |[D7M] lỗi vì đã cướp mất khoảng |[C#m7] trời của |[F#m9] em

Nhưng có |[Bm7] người sẽ cho |[Esus2] em lại một bầu |[Asus2] trời

 

(Lên 1 tone)

 

Tại |[Bsus2] anh đã anh đã vô tâm hay anh không |[F#] quan tâm em mỗi ngày

Để giờ |[G#m] đây khi lời anh nói em không tin |[Ebm7] anh nữa vậy

Trong tình |[Em] yêu đôi lúc ta hay giận |[Ebm7] hờn anh |[G#m9] biết

Nhưng anh |[C#m7] thấy giờ đây em không còn |[F#sus2] yêu anh

 

Vậy |[Bsus2] thôi anh cho anh đi về nơi em |[F#] chưa bắt đầu ...

nơi mà |[G#m] em khi chưa quen anh,anh thấy em |[Ebm7] vui hơn nhiều...

anh xin |[Em] lỗi vì đã cướp mất khoảng |[Ebm7] trời của |[G#m9] em

Nhưng có |[C#m7] người sẽ cho |[F#sus2] em lại một bầu |[Bsus2] trời