Tiếng vang trên đồi – Văn Phụng – Như Mai

Tone

Đánh giá

 

Tone chuan Bb. Capo 3 choi G

Khi đến chân [G] đồi phai nắng hoàng hôn rơi dịu êm như giấc mơ

Có tiếng sáo ai đang say sưa êm đềm, thoáng có mái lều nhẹ buông khói lam

trong sương chiều [D] rơi

 

Nghe thoáng trên [G] đồi ai hát lời tha thiết hoà theo tiếng [C] đàn vang

Tính tính tính tang, tang tính tính tính [G] tình

Cất tiếng hát vang ta ca hoà [D] với tiếng vang trên [G] đồi [CDG] 

 

[C] Ta!!!...Ta nhịp bước bên nhau hát trên đường [G] xa

[A] Đàn!!!.. Vang nhạc khúc hoà theo gió lơi ban [D] chiều

 

Đâu có chi [G] bằng bên nhau nhìn trăng lên mà ca trên [C] đồi vắng

Tính tính tính tang, tang tính tính tính [G] tình

Nhớ mãi khúc ca vang trên đồi [D] vắng lắng trong sương [G] chiều. [CDG] 

 

Chiều [C] ơi... [G] chiều