Tiếng Nói Hà Nội

Tone

Đánh giá

 

 

4/4 |]1 |]24

 

Verse 

Tôi đứng |[C] đây trên nhịp |[C] cầu Long Biên lộng |[F] gió. 

|[Am] _Dưới chân |[Dm] cầu Hồng Hà |[G] vẫn nghìn năm sóng |[Em] vỗ.

|[G] _Hà Nội hiên |[C] ngang tay |[G] súng sẵn sàng

|[F] Tôi lắng nghe |[Dm] từ phố phường thân |[G] yêu đang vọng về |[C] đây

Tiếng |[G] nói sớm|[G] mmm chiều |[G] uuu_

 

Chorus 

(2/4)|[G] Từ Đống |[C] Đa gió thổi |[C] hồn dân |[Em] tộc

|[Em] Từ Ba |[Dm] Đình gió rung |[Dm] lời thề độc |[G] lập

|[G] Tiếng ngày |[Am] nay cùng với |[Am] tiếng ngày |[C] xưa

|[C] Như nhắc |[D] nhớ truyền thống |[D] của Thủ |[G] Đô

|[G] Hà Nội sắc |[C] son quyết tâm |[C] một lời |[F] thề

|[F] Tôi đứng |[G] đây biết bao |[G] niềm tự |[C] hào

 

Outro

(4/4)|[Em] Giữ Thủ |[C] Đô diệt tan |[F] quân cướp |[Bb] nước

|[Bm] _Nhắm quân |[D] thù |[G] _nòng súng vươn |[F] tới |[G] _trời |[C] caoo|[C] oooo|[C] o. 

 

|]65 |]80

 

-> Verse -> Chorus -> Outro