Tiếng đàn Ta Lư – Huy Thục

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Đi chiến trường gùi trên vai nặng trĩu

Đàn Ta [C]  lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng

[G]  Mừng thắng trận quê [Am]  em

Từ trên đỉnh núi cao chon [C]  von

Thánh thót nhịp [Am]  nhàng vang lời em ca.

Theo nhịp [C]  bước quân đi [Am]  trong tiếng đàn Ta [C]  lư

[E]  Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình

[Dm]  Con chim ch'rao xinh [Am]  hót trên cành vui mừng công anh

[G]  Bộ đội giải phóng [C]  quân ơi, [Am]  anh thắng trận miền [C]  tây Khe Sanh

[G]  Đồn Tà Cơn hôm nào bốc cháy, [C]  đồi Đồng Chi xác [Am]  Mỹ chất đầy

[Dm]  Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am]  tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia

[F]  Nó bỏ xác trên [Am]  rừng. Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay [E]  hung ! (Hú)

Đàn em [G]  reo ca, ơi đàn Ta [Am]  Lư rừng núi [G]  quê ta, tưng bừng reo [Am]  ca

2. [Am]  Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới

Rừng núi [C]  ta ơi! Hãy thắm xanh vui cùng bản làng

[G]  Mừng thắng trận Gio [Am]  An

Từ trên đỉnh [Am]  núi cao chon [C]  von

Thánh thót nhịp [Am]  nhàng vang lời em ca

Vọng về [C]  đất Gio An [Am]  vang tiếng đàn Ta [C]  lư

[E]  Tính tính tính tính tính tính tính tính tang tang tình

[Dm]  Ơi anh pháo binh [Am]  pháo ta gầm đạn nở như hoa

[G]  Đồn quân giặc bốc [C]  cao cao [Am]  trong tiếng đàn Ta [C]  lư em reo

[G]  Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng [C]  từ Trị Thiên khói [Am]  lửa anh hùng

[Dm]  Kìa trông 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục [Am]  tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia

[F]  Nó bị bắt trên [Am]  rừng. Bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh hay [E]  hung ! (Hú)

Đàn em [G]  reo ca, ơi đàn Ta [Am]  Lư rừng núi [G]  quê ta, tưng bừng reo [Am]  ca