Tiếng chim quyên – Hồng Xương Long

Tone

Đánh giá

 

 

Chim [Em]  quyên có bạn có đôi

Trầm bổng vui [A]  tươi tính tang tình [Em]  tình

Bên [B7]  cây trúc mộng trúc [D]  xinh

Trúc đứng đầu [A]  đình đong đưa tính [B7]  tang

 

Sông [Em]  sâu biển cả đổi thay

Lòng đã thương [A]  ai chẳng bao đổi [Em]  dời

Chim [B7]  quyên có bạn líu [D]  lo

Ca hát đêm [A]  ngày vui [B7]  buồn cùng [Em]  ai

 

[D]  U sáo u liêu [Bm]  xệ, liêu [Em]  xề liêu [G]  Xàng xề [Em]  liêu

 

Ngày [Em]  nào ngày nào gió thổi non [Am]  cao

Gió mang nỗi [Em]  nhớ gữi vào nhà [Bm]  ai

Người [D]  ơi bên ấy có [Bm]  hay

Nhớ ai trăng [B7]  úa khi vơi khi [Em]  đầy

 

Chiều [Em]  nào, chiều nào gió bỗng đưa [Am]  tin

Có ai bên [Em]  ấy đã thành uyên [Bm]  ương

Mà [D]  sao ai đứng vấn [Bm]  vương

Tiếng chim quyên [B7]  hót sao mênh mông [Em]  buồn

 

[D]  U sáo u liêu [Bm]  xệ, liêu [Em]  xề liêu [G]  Xàng xề [Em]  liêu

 

Hò là hò [A]  lơ, ới hờ [Em]  lơ chim [A]  quyên lẻ bạn lâu rồi

Tình [D]  xưa xin trả cho [Am]  người tình là tình [Bm]  ơi, chiều buồn mưa rơi

 

Hò là hờ [A]  ơi, ới hò [Em]  lơi chim [A]  quyên vỗ cánh bay rồi 

Còn [D]  em đứng lại ngậm [Am]  ngùi

Đợi chờ tin [Bm]  xa, từng chiều trôi [B7]  qua không thấy ai quay [Em]  về