Thua một tình yêu – Nguyễn Hồng Thuận

Tone

Đánh giá

 

Người ta ai [Am]  cũng cho rằng em đã [Em]  sai khi ngày qua

Cứ [F]  yêu thương mình anh yêu thật [C]  nhiều

Vì anh không [Am]  biết yêu một ai chỉ [Em]  vui chơi mà thôi

Yêu [Dm]  anh em không hề toan [E7]  tính.

 

Mà em đâu [Am]  có tin lời ai vẫn [Em]  yêu anh mà thôi

Có [F]  hay đâu rằng em đang dại [C]  khờ

Thì ra anh [Am]  đúng như người ta có [Em]  sai câu nào đâu

Mình [G]  em đã chuốc lấy khổ [Am]  đau.

 

ĐK:

Để rồi ngày [C]  hôm nay người đi bỏ [G]  em lại một mình

Dù [F]  cho em đã [G]  yêu anh nhiều [C]  lắm

Mới biết yêu [Dm]  anh là sai nước [Am]  mắt rơi muộn màng

Lặng [F]  câm nghe tim mình lên [C]  tiếng.

 

Để rồi ngày [C]  hôm nay nhìn anh bỏ [G]  rơi một cuộc tình

Nhìn anh [F]  đang đùa [G]  vui bên người [C]  mới

Sẽ có thêm [Dm]  bao nhiêu người sau phải [Am]  khóc trong âm thầm

Giống [G]  em thua trong tình yêu [C]  này.

 

Để rồi ngày [C]  hôm nay người đi người [G]  nỡ bước đi

Dù cho [F]  em đã [G]  yêu anh nhiều [C]  lắm

Mới biết yêu [Dm]  anh là sai nước [Am]  mắt rơi muộn màng 

Giờ [F]  thôi tình [G]  ta đành vỡ [C]  đôi

 

Để rồi ngày [C]  hôm nay nhìn anh [G]  bước đi cùng ai

Nhìn [F]  anh đang đùa [G]  vui bên người [C]  mới

Sẽ có thêm [Dm]  bao nhiêu người sau phải [Am]  khóc trong âm thầm 

Giống [G]  em thua trong tình yêu [C]  này

(Giống [G]  em một tình yêu đớn [Am]  đau)