Thu. – Vinh Khuất – Vinh Khuất

Tone

Đánh giá

 

 

VERSE1

[G] Thu lá [C] vàng đã rơi trên đường [G] phố

Gió [C] nhẹ nhàng đã mang đi về 

[Em]  Nơi xa lắm,[D7]  nơi xa lắm

Tràn [Am] ngập tia [D] nắng vàng chiều [G] thu

 

VERSE 2

Có [G] ai đứng [C] một mình dưới mưa ô màu [G] xanh

Đếm [C] từng giọt nước rơi mơ về

[Em] Nơi xa lắm, [D7] nơi xa lắm

Tràn [Am] ngập tia [D] nắng vàng chiều [G] thu

 

CHORUS

[Cmaj7] Kim đồng hồ quay

[Cm7] Trái tìm đổi thay

[Bm7] Ngày mai luôn khác với hôm [Em] nay

 

Vì [Am7] gần rồi sẽ xa

[Bm7] Quen rồi sẽ lạ

[A7] Như chiếc lá rơi khỏi nhành [D] cây [D7] 

 

VERSE 3

[G] Thu lá [C] vàng đã rơi trên đường [G] phố

Gió [C] nhẹ nhàng đã mang đi về

[Em] Nơi xa lắm, [D7] nơi xa lắm

Tràn [Am] ngập tia [D] nắng vàng chiều [G] thu