Thôi em hãy về (Thôi anh hãy về)

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Thôi, anh |[Am] hãy về Mối |[F] duyên mình nhạt nhòa như [Dm] khói |[G] mây 

|[C] Thôi anh |[Am] cứ đi để |[F] em lại một mình [Dm] trong xót |[G] xa ...

|[C] Chiều buồn |[Am] qua mau bóng |[F] tối vây quanh mù |[G] khơi 

|[C] Ngồi ôm |[Am] thương nhớ nghe |[F] con tim em lạnh |[G] giá 

 

|[C] Em đâu |[Am] có ngờ  Mối |[F] duyên đầu tựa như chiếc |[Dm] lá thu[G] ...

|[C] Xoay trong |[Am] bão dông ngỡ |[F] duyên mình được đời chắp |[Dm] cánh bay [G] ...

|[C] Tình sao |[Am] chua xót nhức |[F] nhối trong em từng |[G] đêm ...

|[C] Ừ, thôi em |[Am] nhé Ta |[F] chia tay [G] nhau từ |[C] đây  |[E] 

 

|[Am] Nghe đêm đang thở |[Em] dài Tình |[Dm] trót trao [G] nay xa thật |[Cmaj7] rồi

Biết |[Am] không người dòng |[F] lệ trào trên |[E] mắt ai [E7] 

|[Am] Xưa qua bao |[Em] phố quen Từng nhịp |[F] chân vui khi |[Em] có nhau 

Để |[F] bây giờ còn |[Dm] bước anh [G] cô |[C] _đơn lạc loài... |[Dm] 

 

|[C] Thôi, anh |[Am] hãy về cứ |[F] yên lòng rồi dông |[Dm] tố sẽ qua [G] ...

|[C] Em mong |[Am] tháng năm sẽ |[F] chôn vùi tình đầu tiên |[Dm] khó quên[G] ...

|[C] Chờ cơn |[Am] mưa đến xóa |[F] hết nỗi đau |[G] triền miên...

|[C] Ừ, thôi |[Am] em nhé Ta |[F] chia tay [G] nhau từ |[C] đây... |[C]