Thoáng giấc mơ qua

Tone

Đánh giá

 

|[G]  |[A]  |[D]  |[Bm] 

|[Em]  |[A] [Em]  |[D] 

 

|[D] _Anh ơi biển chiều |[D] nay biển xanh xanh đẹp |[G] quá

Tàu [Em]  anh như |[D] lướt  nhẹ. [F#m]  Anh nhìn trời xanh |[Em]  trong

Tơ trời như màu |[G]  áo của [A7]  người anh |[D] mến yêu

 

|[Bm] _Em ngồi bên bờ |[G]  vắng theo dõi tàu anh |[D]  đi

Vượt [G]  ngàn trùng |[D] hải lý. |[Em] Anh ơi anh biết |[A7]  không

Có [Em]  người yêu lính |[A7]  biển hồn nương sóng |[D] bay theo [Em] 

 

|[F#m] _Bóng [A] tàu chậm |[D] chậm trôi tàu neo trên biển |[G]  vắng

Lạc [Em]  vào vùng |[D] đất  lạ. |[F#m] _Hoang đảo đầy hoa |[Em]  sim

Bao nàng tiên kiều |[G]  diễm đẹp [A7]  tựa trong |[D] sách xưa

 

|[Bm] _Có nàng tiên đẹp |[G]  nhất đem biếu một vòng |[D]  hoa

Nụ [G]  cười nàng lơi |[D]  lả. |[Em] _Anh đưa tay nắm |[A7]  tay

Cho [Em]  mắt em rưng |[A7]  buồn vì ghen anh biết |[D]  không |[D] [G] 

 

|[D7] _Thôi |[G]  nhé sau lần hải hành_[G]  này

Anh về em ghét |[D] anh luôn |[D] _không thèm ra đón |[C#m] đâu

Cho bến vắng thêm |[A7] sầu lòng tàu anh |[D] lạnh giá 

|[C] [D] _Ngày |[G]  đi bên em anh đã |[Bm]  hứa

Ân tình chỉ |[C] em thôi |[A] _sao nay anh quên |[G]  lời

Anh quên em thật |[A7]  rồi thì gặp nhau |[G] nữa chi [E] 

 

|[D] _Ố kìa tàu [D] đang đi đột nhiên trời giông |[G]  bão

Chiến [Em]  hạm anh |[D] ngã nhào. |[F#m] _Cho em tỉnh mộng |[Em]  ngay

Mi còn hoen nước |[G]  mắt thì [A7]  ra em nằm_|[D]  mơ

 

|[Bm] _Rồi nhủ lòng ghi |[G]  nhớ sao nỡ ngờ oan |[D]  anh

Bềnh [G]  bồng cùng hoa |[D]  sóng khi [Em] yêu, anh biết |[A7]  không

Ai [Em]  mà không dỗi |[A7]  hờn cuộc tình anh đem sớt |[D]  chia [G] 

|[D]