Thế sự – Ngọc Phụng – Ngọc Phụng

Tone

Đánh giá

 

capo 3

 

Đêm nằm suy [Am]  tư chuyện nhân gian thế [Am]  sự.

[Dm]  Trời cho bao kiếp [F]  người qua ngày [Em]  đêm với sự [Am]  đời.

Để rồi [C]  đây [Em]  viết lên thành [F]  lời, bao [G] sương gió tả [C]  tơi cho [Am]  kiếp người lạc [E]  lối.

 

Bạn bè đêm [Am]  đêm cùng nâng ly chén [Am]  cạn.

[Dm]  Cười vui trong ánh [F]  đèn, ai hiểu [Em]  thấu nghèo [Am]  hèn.

Vì đời [C]  ta [Em]  nơi cõi phong [F]  trần nhưng [G]  tay trắng bàn [C]  tay, nên [Em]  một mình đêm [Am]  nay.

 

Đêm [Em]  nay màn sương ghé [Am]  thăm... [Em]  vết thương mang [Am]  đời [G]  nơi thịt da [C]  ơi!

[Dm]  Trời cho tôi [F]  số kiếp làm [Em]  người buông [Am]  trôi, [Dm]  người cho tôi [F]  nếm chốn thói [Em]  đời chơi [Am]  vơi

 

Khi đời cho [Am]  ta nụ hoa không nở [Am]  rộ [Dm]  thì ta ươm lấy mầm [F]  cho ngày [Em]  sau kết nụ [Am]  hồng.

Mong ngày [C]  mai nắng lên vơi [F]  đầy, hôm nay hiểu rồi [C]  đây, ta [Em]  mặc đời chua [Am]  cay.