Thế nên – Cá Hồi Hoang – Cá Hồi Hoang

Tone

Đánh giá

 

Intro -dạng rải đơn giản

[G] -(Chặn ngăn 3 full)---63-4-3-2-3-nghỉ-3-2-chuyển hợp âm

[D] -(hợp âm mở ngăn 2)---4-3-2-1-2-nghỉ-2-1-chuyển hợp âm

[C] -(hợp âm mở ngăn 1)---5-4-3-2-1-nghỉ-2-3-chuyển hợp âm

[G] --6-4-3-2-1

Các bạn có thể rải (bass-4-3-2-1) hoặc

quạt chả, hoặc thay Am bằng D :))))

 

Bao nhiêu năm [G] qua

Chẳng ai tin [D] ta

Mỗi khi về [C] nhà

Toàn tiếng kêu [G] ca

Em nói yêu [G] tôi

Yêu đến suốt [D] đời

Vậy mà sáng [C] nay

Em đi đâu[G] rồi

 

[C] Thế nên

Tôi chẳng tin loài [G] người

[C] Thế nên

Tôi chỉ yêu bầu [G] trời

Bầu trời sau [C] mưa, trời sẽ trong [G] xanh

Ngoài kia có [C] nắng ghé [Am] qua ô [G] cửa

 

Tôi hay lang [G] thang

Đến những giấc [D] 

Thức giấc bàng [C] hoàng

Mình buồn hay [G] vui

Ngôi sao trên [G] cao

Của riêng bầu [D] trời

Người người tranh [C] nhau

Bao nhiêu cho [G] vừa

 

[C] Thế nên

Tôi chẳng tin loài [G] người

[C] Thế nên

Tôi chỉ yêu bầu [G] trời

Bầu trời sau [C] mưa, trời sẽ trong [G] xanh

Ngoài kia có [C] nắng ghé [Am] qua ô [G] cửa

 

Vui hay không [G] vui

Những khi long [D] đong

Đến khi mệt [C] nhoài

Chỉ muốn say [G] sưa

Con phố hôm [G] nay

Cứ xa rồi [D] gần

Đường dài sớm [C] mai

Ai đưa ta [G] về

 

[C] Thế nên

Tôi chẳng tin loài [G] người

[C] Thế nên

Tôi chỉ yêu bầu [G] trời

Bầu trời sau [C] mưa, trời sẽ trong [G] xanh

Ngoài kia có [C] nắng ghé [Am] qua ô [G] cửa