Thầy cô cho em mùa xuân

Tone

Đánh giá

 

|[C]  |[F]  |[G]  |[C] 

|[Am]  |[Dm]  |[G]  |[C] 

|[C] 

 

|[C] _Một bông |[C] hồng em dành tặng |[F] 

Một bài |[G] ca hát riêng tặng |[C] thầy

Những món |[Am] quà bé nhỏ đơn |[Dm] 

Nhưng chứa |[G] chan niềm kính yêu vô |[C] bờ 

 

|[C] _Như dòng |[C] suối ra |[F] sông

Như dòng |[G] sông ra biển |[C] rộng

Trong sách |[Am] hồng ước |[Dm] 

Em lớn |[G] lên từng |[C] ngày

 

|[C] _Vì hạnh |[C] phúc tương |[F] lai

Ánh đèn |[G] khuya vẫn miệt |[C] mài

Bên mái |[Am] trường mến |[Dm] thương

Thầy cô |[G] cho em mùa |[C] xuân ||