Thật Lòng Anh Xin Lỗi

Tone

Đánh giá

 

 

Nhớ em thật |[A] nhiều.. làm anh buồn bao |[E] nhiêu

Rồi đã qua bao |[F#m] ngày không gặp..

anh suy |[D] nghĩ thật nhiều

và anh chẳng |[D] muốn làm gì..

chỉ |[Bm] muốn nghe thấy tiếng nói cười của |[E] em

 

Dù đã cố rất |[A] nhiều, chỉ mong người sẽ |[E] hiểu..

Rằng trái tim |[F#m] anh thật lòng mong em đừng |[D] giận anh

Hãy thứ tha cho |[D] anh..

và anh hứa không bao |[Bm] giờ làm người buồn nữa |[Esus4] đâu! [E] 

 

Chorus: 

Chỉ vì nhiều lúc không hiểu được |[A] nhau..

mà phải khiến tim ta |[E] đau.. như thế này |[F#m] sao

Chắc có lẽ anh đã sai |[D] rồi..

Từ hồi chia |[D] tay anh |[Bm] lỡ nói đấy |[E] thôi

 

Thật lòng muốn nói lời xin |[A] lỗi ..

vì một phút anh lỡ |[E] lời nên mới thế |[F#m] thôi

Chỉ muốn nói với em một |[D] điều ...

rằng này Anh Yêu |[D] Em và Yêu Rất |[E] Nhiều

Chỉ thế |[A] thôi..!