Thật bất ngờ – Mew Amazing

Tone

Đánh giá

 

1. [Gm]  Trên báo những thông tin chen [Cm]  nhau đi một hàng

[D]  Người đàn bà hở hang

xong đến [D]  chuyện người thì nở nang

xong đến [D]  chuyện mặt hàng thời trang

lôi cuốn [D]  người người đọc vào ban sáng.

 

[Gm]  Cô ấy mới hôm qua không [Cm]  ai nhớ khuôn mặt

[D]  Chỉ một xì – căng - đan,

khóc lóc [D]  về chuyện tình dở dang

Lên báo [D]  hình thì đầy một trang

Ôi dễ [D]  dàng để đời ta tươi sáng…

 

ĐK:

Thế [D]  nên, bây giờ, điều [Gm]  quan tâm nhất là:

Anh [Cm]  kia cặp với chị [Gm]  này

Anh [Cm]  kia lừa dối chị [Gm]  này,

Anh [Cm]  kia đập đánh chị [Gm]  này,

Và chị [Eb]  ngã xuống [D]  đây

 

Cư [Cm]  dân cùng với đồng [Gm]  bào

Thông [Cm]  tin miệng đói cồn [Gm]  cào

Ba [Cm]  hoa lời ra lời [Gm]  vào

Một ngày [Eb]  mới nhốn nhao, nhốn [D]  nhao, nhốn nhao ao ao ao ao...

 

Từng ngày [Gm]  vội vội vàng đi qua, câu chuyện [Cm]  ngày ngày càng đi xa

Trên bản [Gm]  tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi [D]  chia tay tôi, tôi không có lỗi

[Gm]  Và màn hình ti vi, đêm ngày [Cm]  trồng trọt vào trong trí óc

Về [Gm]  một thế giới, như mơ, như thơ, như [D]  ly kem bơ ôi thật bất ngờ!

 

2. [Gm]  Trên sóng những âm thanh xôn [Cm]  xao đang mời chào

[D]  Chị cần gì ở đây…? (Tôi muốn đẹp xuất sắc)

[D]  Thì ngồi vào đây… (Tôi muốn đẹp xuất sắc)

[D]  Thì điền vào đây …

Không có [D]  gì thì mình sẽ mua nấy!

 

[Gm]  Tôi muốn những đám đông xôn [Cm]  xao đang hô hào

[D]  Họ thì thầm về tôi

Tôi muốn [D]  họ thì thầm về tôi

Mơ ước [D]  được cuộc đời như tôi.

Đem gối [D]  đầu để nằm mơ mỗi tối.

 

ĐK:

Thế [D]  nên, bây giờ, điều [Gm]  quan tâm nhất là:

Anh [Cm]  kia cặp với chị [Gm]  này

Anh [Cm]  kia lừa dối chị [Gm]  này,

Anh [Cm]  kia đập đánh chị [Gm]  này,

Và chị [Eb]  ngã xuống [D]  đây

 

Cư [Cm]  dân cùng với đồng [Gm]  bào

Thông [Cm]  tin miệng đói cồn [Gm]  cào

Ba [Cm]  hoa lời ra lời [Gm]  vào

Một ngày [Eb]  mới nhốn nhao, nhốn [D]  nhao, nhốn nhao ao ao ao ao...

 

Từng ngày [Gm]  vội vội vàng đi qua, câu chuyện [Cm]  ngày ngày càng đi xa

Trên bản [Gm]  tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi [D]  chia tay tôi, tôi không có lỗi

[Gm]  Và màn hình ti vi, đêm ngày [Cm]  trồng trọt vào trong trí óc

Về [Gm]  một thế giới, như mơ, như thơ, như [D]  ly kem bơ ôi thật bất ngờ!

 

Ôi [D]  thật bất ngờ! (x4)

 

[Bb]  Ôi từng ngày...

Ao [D]  ước từng ngày.. [Gm]  Ứm hưm [Eb]  hừm... (x2)

 

Ngày [Cm]  đó không còn [F]  xa... Không còn [Bb]  xa.....ha ha ha ha ……. [F]  Đâu!

 

Từng ngày [Gm]  vội vội vàng đi qua, câu chuyện [Cm]  ngày ngày càng đi xa

Trên bản [Gm]  tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi [D]  chia tay tôi, tôi không có lỗi

[Gm]  Và màn hình ti vi, đêm ngày [Cm]  trồng trọt vào trong trí óc

Về [Gm]  một thế giới, như mơ, như thơ, như [D]  ly kem bơ ôi thật bất ngờ!