Thắp Lửa Cho Đời – Phan Ngọc Hiến – Nhóm Hana

Tone

Đánh giá

 

 

Thắp cho [G] đời này bạn tôi [D] ơi

Trái tim [C] người đã tắt lửa [G] rồi 

Khi quanh [Am] mình đam mê bóng [C] tối

Còn tìm nơi đâu tiéng reo lửa [D] vui 

 

Thắp cho [G] đời này bạn tôi [D] ơi

Thắp cho [C] đời hạnh phúc yêu [G] người 

Trái tim [Am] hồng lung linh ánh [C] sáng

Soi lối [D] người gặp được [G] Giêsu 

 

ĐK:

Từng ngọn [G] nến tỏa lan lửa mến mà Thầy mang [C] đến cho ta mỗi [G] ngày 

Từng ngọn [D] nến tràn đầy hơi 

ấm, xua tan băng [C] giá trái tim mùa [G] đông 

Người sẽ [G] hết lạnh lùng gian dối,

 giã từ bóng [C] tối vươn lên mặt [G] trời 

Rồi bỗng [D] thấy mình còn lửa thắp, đời

 còn vui [C] sướng chứa chan thiên [G] đường