Thập Giá niềm tự hào – Lm. Thái Nguyên – nhóm Du Ca

Tone

Đánh giá

 

 

ĐK: [Bm] Niềm tự hào của tôi là [Em] Thánh Giá Chúa [F#] tôi. 

[Bm] Niềm tự hào của [A] tôi là [G] vác Thánh [F#] Giá đi lên mỗi [Bm] ngày.

 

1. [Bm] Ta đi lên đi lên, lòng [A] vui vác [G] thập tự [F#] giá. 

[Bm] Ta đi lên đi [G] lên trong hy [F#m] vọng niềm tin sáng [F#] tươi. 

[Bm] Vì sự nghiệp của [Em] ta [F#] là Thập [G] tự [F#7] giá.

 

2. [Bm] Ai tin yêu Giêsu đường [A] đi chính [G] là Thập [F#] giá. 

[Bm] Không hoang mang lo [G] âu nhưng vui [F#m] mừng hiên ngang tiến [F#] lên 

[Bm] vì đường thập tự [Em] giá [F#] là đường [G] vinh [F#7] phúc.