Thành phố trẻ – Trần Tiến

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Em đi đâu [Gm]  về, mà tóc đầy [Dm]  me 

Em ngồi em [Am]  chải, nghĩ gi vui [C]  thế, mà cười một [Dm]  mình 

La la [Dm]  lá lá la là [Gm]  la lá lá la là [Bb]  la lá lá la là [Dm]  la (X2)

 

Anh đi đâu [Gm]  về, dầu máy đầy [Dm]  tay 

Lưng trần gió [Am]  bể, nghĩ gì vui [C]  thế, nhìn người vợ [Dm]  hiền 

La la [Dm]  lá lá la là [Gm]  la lá lá la là [Bb]  la lá lá la là [Dm]  la (X2)

 

Thành phố [C]  tôi (mang tình yêu) rất [Dm]  trẻ ( như mùa xuân) 

Bạn hãy [C]  nghe (vang lời ca) họ [Am]  hát về [Gm]  mình 

Bằng trái [C]  tim (mang tình yêu) rất [Dm]  trẻ (như mùa xuân), 

Bằng khát [C]  khao bỏng [A]  cháy

La la [Dm]  lá lá la là [Gm]  la lá lá la là [Bb]  la lá lá la là [Dm]  la (X2)

 

Đêm khuya tiếng [Gm]  đàn, xao xuyến hàng [Dm]  me 

Có người lính [Am]  trẻ, nhớ người bạn [C]  gái, ngồi đàn một [Dm]  mình 

Tình tình [Dm]  tình tinh tình [Gm]  trang tính tính tinh tình [Bb]  tang 

tính tính tinh tình [Dm]  trang (X2)

 

Đi trong tiếng [Gm]  đàn thành phố tình [Dm]  ca 

Thấy mình bỗng [Am]  trẻ, ôm đàn tôi [C]  hát, hoà cùng bạn [Dm]  bè

Tình tình [Dm]  tình tinh tình [Gm]  trang tính tính tinh tình [Bb]  tang 

tính tính tinh tình [Dm]  trang (X2)