Thành Phố Người Điên – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Intro [BABABADE] 

[B] Lại một trưa trên [A] đoạn đường vắng, [B] lại một trưa ra [A] ngoài kia

[B] Chạy dài trên mười [A] hai cây số, [D] không một trạm [E] xăng

[B] Chẳng còn bao nhiêu [A] điều để nói, [B] chẳng còn bao nhiêu [A] điều giờ đây

[B] Chẳng còn bao nhiêu [A] điều để nghĩ đến giờ [D] này, rồi còn cả [E] chuyện mai đây

 

[B] Mặt trời buồn lên [A] cao mà không thấy, [B] sáng hôm nay rực [A] rỡ như bao ngày

[B] Tự dặn mình phải [A] lo lời ăn tiếng nói

[D] Ở thành [E] phố của người điên

[B] Mặt trời buồn lên [A] trên tòa cao ốc, [B] bắt chuyến xe thằng sinh [A] viên chạy hồng hộc

[B] Tự dặn mình phải [A] lo đường đi nước bước

[D] Ở thành [E] phố của người điên

 

[B] Chẳng cần em phải [A] mệt cùng tôi, [B] một mình tôi, tôi cũng [A] mệt lắm rồi

[B] Chẳng hiểu sao ta [A] lại tìm thấy được [D] nhau, đừng để [E] làm nhau đau

[B] Một năm hai năm [A] rồi ba năm, [B] bao nhiêu năm rồi tôi vẫn [A] hoàn chơi vơi

[B] Liệu rằng tôi còn [A] được nhìn thấy ánh mặt [D] trời, là tình [E] yêu trong em

 

[B] Mặt trời buồn lên [A] cao mà không thấy, [B] sáng hôm nay lại trà [A] đá với điếu cày

[B] Tự dặn mình phải [A] lo lời ăn tiếng nói

[D] Ở thành [E] phố của người điên

[B] Mặt trời buồn lên [A] trên tòa cao ốc, [B] bắt chuyến xe thằng sinh [A] viên chạy hồng hộc

[B] Tự dặn mình phải [A] lo đường đi nước bước

[D] Ở thành [E] phố của người điên

 

Bridge:

[D] Ở thành [E] phố của người điên[B] 

Một chiều [D] mưa cuốn [E] đi hết muộn [B] phiền

Rồi ngày [D] nắng quay về [A] đây khi nào

[E] Bình minh sẽ lên thật [B] cao

Chỉ mong [D] trái tim mình [A] vẫn nguyên vẹn như [E] xưa[E] 

 

Break: [BABABADE] 

[B] Lại một lần nữa hát [A] lên cùng tôi, [B] lại một lần nữa hát [A] lên đi nào

[B] Tự hỏi rằng mình [A] sẽ ra làm sao, [D] khi xung quanh mọi người đều [E] đang nhốn nháo

[B] Rồi một ngày [A] mưa lâu dần cũng thấm, [B] những yêu thương từ [A] đó cứ âm thầm

[B] Mọi chuyện đều không được [A] như mình mong muốn lắm, [D] ở thành [E] phố của người điên

 

[B] Mặt trời buồn lên [A] cao mà không thấy, [B] sáng hôm nay rực [A] rỡ như bao ngày

[B] Tự dặn mình phải [A] lo lời ăn tiếng nói

[D] Ở thành [E] phố của người điên

[B] Mặt trời buồn lên [A] trên tòa cao ốc, [B] bắt chuyến xe thằng sinh [A] viên chạy hồng hộc

[B] Tự dặn mình phải [A] lo đường đi nước bước

[D] Ở thành [E] phố của người điên

[BABABADE] 

Ở thành phố của người điên...

Phải lo để không chết đói

Ở thành phố của người điên...