Thành Phố Buồn (Hợp âm & Solo Guitar Tab)

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

Thành phố |[Em] nào nhớ không |[C] em?__

Nơi chúng |[Bm] mình tìm phút êm |[Em] đềm__

Thành phố |[G] nào vừa đi đã |[Em] mỏi__

Đường quanh |[Am] co quyện gốc thông |[Em] già__ 

Chiều đan |[D] tay nghe nắng chan |[G] hòa__

Nắng hôn |[Em] nhẹ làm hồng môi |[D] em__

Mắt em |[Bm] buồn trong sương |[D] chiều..__

Anh thấy đẹp |[Em] hơn..__ |[Em] _

 

Verse 2

Một sáng |[Em] nào nhớ không |[C] em?__

Ngày chủ |[Bm] nhật ngày của riêng |[Em] mình..__

Thành phố |[G] buồn nằm nghe khói |[Em] tỏa__

Người lưa |[Am] thưa chìm dưới sương |[Em] mù__

Quỳ bên |[D] em trong góc giáo |[G] đường__

Tiếng kinh |[Em] cầu dệt mộng yêu |[D] đương__

Chúa thương |[Bm] tình, 

sẽ cho |[G] mình mãi mãi |[Em] gần nhau__

 

Chorus

Rồi từ |[Em] đó vì cách |[D] xa 

duyên tình |[C] thêm nhạt |[G] nhòa__

Rồi từ |[Em] đó chốn phong |[Am] ba, 

em làm |[C] dâu nhà |[Em] người__

Âm |[D] thầm anh tiếc thương |[Bm] đời__

Đau |[D] buồn em khóc chia |[Em] phôi__

Anh |[D] về gom góp kỷ |[Bm] niệm tìm |[Em] vui__ |[Em] _

 

Verse 3

Thành phố |[Em] buồn, lắm tơ |[C] vương..__

Cơn gió |[Bm] chiều lạnh buốt tâm |[Em] hồn__

và con |[G] đường ngày xưa lá |[Em] đổ..__

Giờ không |[Am] em sỏi đá u |[Em] buồn..__

Giờ không |[D] em hoang vắng phố |[G] phường..__

Tiếng chuông |[Em] chiều chậm chậm thê |[D] lương_

Tiễn đưa |[Bm] người quên núi |[D] đồi, quên cả tình |[Em] yêu.. |[Em] _  ||

.