Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Tone

Đánh giá

 

Tone [Am] 

| | | | | | | | | | | | | | |

|[F] _Mùa xuân có |[G] em như chưa |[Em] bắt đầu |[Am] _

|[F] _Và cơn gió |[G] như khẽ mơn man |[Em] lay từng nhành hoa |rơi [Am] 

|[F] _Em đã |[G] bước tới như em|[Em]  đã từng|[Am] _

|[F] _Chạy trốn với |[G] anh đến cánh đồng |[Asus4] xanh |[A] 

 

Khúc |[F] nhạc hoà cùng nắng |[G] chiều dịu dàng để |[Em] mình gần lại |[Am] mãi

Nói |[F] lời thì thầm những |[G] điều thật thà đã |[C] giữ trong tim |[C] mình [C7] _

Những |[F] chặng đường dài ngỡ |[G] mình mệt nhoài đã |[Em] một lần gục |[Am] ngã

Tháng |[F] tư có em ở |[G] đây nhìn tôi mỉm |[Asus4] cười |[A] _

ĐK:

Những cánh hoa phai |[F] tàn thật |[G] nhanh,

em có bay |[Em] xa, em có đi |[Am] xa mãi

Tháng tư đôi khi |[F] thật mong |[G] manh

để mình nói |[C] ra những câu chân |[C7] thật

Giá như tôi một |[F] lần tin |[G] em,

cô gái tôi |[Em] thương, này hoá theo |[Am] mây gió

Để |[F] lại tháng |[Em] tư ở |[Am] đó |[Am] _

|1 |12 (dạo tự do số chẵn ô nhịp)

|[F] _Mùa xuân |[G] mất em như |[Em] đã bắt đầu [Am] _

|[F] _Và cơn gió [G] như khẽ vô tình [Em] lay từng nhành |[Am] hoa rơi

|[F] _Em vội |[G] xa khuất |[Em] theo tia nắng |[Am] chiều

|[F] _Để lại dấu |[G] chân giữa cánh đồng |[Asus4] xanh |[A] _

 

Khúc |[F] nhạc thầm lặng giữa |[G] chiều muộn màng để |[Em] mình gần lại |[Am] mãi

Nói |[F] lời thì thầm những |[G] điều thật thà đã |[C] giữ trong tim |[C7] mình

Những |[F] chặng đường dài ngỡ |[G] mình mệt nhoài đã |[Em] một lần gục |[Am] ngã

Tháng |[F] tư ánh sao phía |[G] xa bỗng nhiên dần |[Asus4] tàn |[A] _

 

ĐK:

Những cánh hoa phai |[F] tàn thật |[G] nhanh,

em có bay |[Em] xa, em có đi |[Am] xa mãi

Tháng tư đôi khi |[F] thật mong |[G] manh

để mình nói |[C] ra những câu chân |[C7] thật

Giá như tôi một |[F] lần tin |[G] em,

cô gái tôi |[Em] thương, này hoá theo |[Am] mây gió

Để |[F] lại tháng |[G] tư ở |[Asus4] đó |[A] _

 

|dạo tự do một số chẵn ô nhịp

|[F] _Và tôi sẽ |[G] sống như những |[Em] gì em thầm |[Am] 

|[F] _Và tôi sẽ |[G] bước tiếp trên con [Em] đường mình đã| chọn [Am] 

|[F] _Và khi tôi |[G] chết sẽ mỉm |[Em] cười khi gặp |[Am] em

Khẽ |[F] chào cô gái tháng |[G] tư của |[Asus4] tôi |[A] _

 

ĐK:

Những kỷ niệm phai |[F] tàn thật |[G] nhanh,

em đã bay |[Em] xa, em đã đi |[Am] xa mãi

Tháng tư đôi khi |[F] thật mong |[G] manh

để mình |[C] nói ra |[C7] _

Giá như tôi một |[F] lần tin |[G] em,

cô gái tôi |[Em] thương, nay hoá theo |[Am] mây gió

Để |[F] lại tháng |[G] tư xa |[A] mãi |_

Để |[F] lại tháng |[G] tư mình |[Asus4] anh |[A] .