Thằng Tàu Lai

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Thằng bạn mình mẹ người |[G] Hoa bố nó ta.

|[Am] Thằng tàu lai |[Em] rất bô trai.

|[F] Nhớ lúc đó hai thằng |[C] chơi thân nhất vùng.

|[Dm] Đi đâu cũng điệu, |[G] áo quần giống nhau.

 

|[C] Và còn người chị người gì |[G] đâu mà dễ thương.

|[Am] Người thì cao...|[Em] dáng thanh cao.

|[F] Nhớ lúc đó tôi thường |[C] hay đến nhà.

|[Dm] Tôi chỉ mong được |[G] thấy chị thôi.

 

|[C] Và từng ngày từng ngày |[G] tôi cứ đến chơi nhà,

|[Am] thằng Tàu lai tôi |[Em] ở đến mai.

|[F] Có lúc cả ba cùng |[C] chơi năm mười.

|[Dm] Tôi chỉ mong được |[G] thấy chị thôi....

 

Chorus:

|[C] Ngày tháng ấy là |[Em] ngày tháng [Am] dấu yêu.

|[F] Tình yêu tôi như trẻ thơ, không |[G] biết ngày mai__

Và |[C] rồi tối tối một |[Em] mình tôi |[Am] nhớ thương.

|[F] Tình yêu như con tim không |[G] bóp mà đau....

 

|[C] Rồi một ngày một ngày |[G] tôi đến chơi.

|[Am] Thằng Tàu lai nó |[Em] nói tôi hay.

|[F] Khóa tới nữa xong là chị |[C] đi lấy chồng.

|[Dm] Tôi thấy như trời |[G] đất cuồng quay.

 

|[C] Giận một thời gian tôi |[G] chẳng muốn sang nhà,

|[Am] thằng Tàu lai nó |[Em] đến thăm tôi.

|[F] Nó nói với tôi chị |[C] đi mất rồi.

|[Dm] Hai đứa đau chỉ |[G] biết nhìn nhau

|[G] Đau.......|[G7] đau.......

 

Chorus:

|[C] Ngày tháng ấy là |[Em] ngày tháng [Am] dấu yêu.

|[F] Tình yêu tôi như trẻ thơ, không |[G] biết ngày mai__

Và |[C] rồi tối tối một |[Em] mình tôi [Am] nhớ thương.

|[F] Tình yêu như con tim không |[G] bóp mà đau....

Đau đau thật |[C] đau...lay lay lay lay..|[Em] lá lày lày [Am] lay lay...

|[F] lày lày lày lay lay lay...|[G] ôi quá đau

|[C] lay lay lay lay..|[Em] lá lày lày [Am] lay lay...

|[F] lày lày lày lay lay lay...|[G] ôi quá đau