Tháng mười hai – Trần Lập

Tone

Đánh giá

 

1. Loanh [C]  quanh thời gian một năm đã qua.

Lao [Em]  xao mùa đông trút lá rơi tháng mười [C]  hai [G] 

Khăn [C]  len giờ em quàng lên đôi vai

Như [Em]  đâu ngại cơn gió cuối [F]  cùng

Cùng [Am]  ai cùng [C]  ai bước qua những tháng lạnh [F]  lùng [G] 

Từng [Am]  tháng từng [C]  tháng cuốn theo bao nhiêu việc thế [F]  thôi [G] 

 

2. Thấm [C]  thoắt thời gian dần trôi quá nhanh

Quanh [Em]  đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng mười [C]  hai [G] 

So [C]  dây đành chơi mà chưa đã tay

Tik [Em]  tok thời gian gần kề năm mới [F]  rồi

Ở [Am]  đó ở [C]  đó có một lời đã hẹn [F]  rồi [G] 

Cùng [Am]  ai cùng [G]  ai bước qua đêm dài băng [C]  giá

 

ĐK:

[C]  Sẽ phải là một ngọn lửa [Em]  ấm ta ươm từ than [F]  nóng

vẫn đượm trong tim dẫu cách [G]  xa ( ah ha )

[C]  Cuối năm cùng đón chờ năm [Em]  mới ngọt lành ban mai sẽ [D]  về.

[G]  Nâng ly bên nhau trong tháng mười [C]  hai.