Thằng Cuội (Tôi Thấy Hoa Vàng Dưới Cỏ Xanh OST)

Tone

Đánh giá

 

 

|||||||||

|_Bóng |[Asus2] trăng trắng |[Asus2] ngà

có |[E/G#] cây đa |[E/G#] to.

Có |[Asus2/F#] thằng Cuội |[E] già

ôm |[Dsus2] một mối |[Asus2] 

|[Asus2] __ |[Asus2] ___ |[Asus2] ___

Lặng |[Asus2] yên ta |[Asus2] nói Cuội |[E/G#] nghe: |[E/G#] _

”Ở |[Asus2/F#] cung trăng |[E] mãi làm |[Asus2] chi” |[Asus2] __

 

Bóng |[Asus2] trăng trắng |[Asus2] ngà

có |[E/G#] cây đa |[E/G#] to.

Có |[Asus2/F#] thằng Cuội |[E] già

ôm |[Dsus2] một mối |[Asus2] 

|[Asus2] __ |[Asus2] ___ |[Asus2] ___

|_Gió |[Asus2] không có |[Asus2] nhà.

Gió |[E/G#] bay muôn |[E/G#] phương.

Biền |[Asus2/F#] biệt chẳng |[E] ngừng.

Trên |[Dsus2] trời nước |[Asus2] ta

|[Asus2] __ |[Asus2] __ |[Asus2] __

Lặng |[Asus2] nghe trăng |[Asus2] gió bảo |[E/G#] nhau: |[E/G#] __

”Chị |[Asus2/F#] kia quê |[E] quán ở |[Asus2] đâu” |[Asus2] __

 

|_Gió |[Asus2] không có |[Asus2] nhà.

Gió |[E/G#] bay muôn |[E/G#] phương.

Biền |[Asus2/F#] biệt chẳng |[E] ngừng.

Trên |[Dsus2] trời nước |[Asus2] ta

|[Asus2] __ |[Asus2] __ |[Asus2] __

 

|_Có |[Asus2] con dế |[Asus2] mèn.

Suốt |[E/G#] trong đêm |[E/G#] khuya.

Hát |[Asus2/F#] xẩm không |[E] tiền

nên |[Dsus2] nghèo xác |[Asus2] 

|[Asus2] __ |[Asus2] __ |[Asus2] __

Đền |[Asus2] công cho |[Asus2] dế nỉ |[E/G#] non,

Trời |[Asus2/F#] cho sao |[E] chiếu ngàn |[Asus2] muôn

 

|_Có |[Asus2] con dế |[Asus2] mèn.

Suốt |[E/G#] trong đêm |[E/G#] khuya.

Hát |[Asus2/F#] xẩm không |[E] tiền

nên |[Dsus2] nghèo xác |[Asus2] 

 

Sáng |[Asus2] rơi xuống |[Asus2] đồi.

Sáng |[E/G#] leo lên |[E/G#] cây.

Sáng |[Asus2/F#] mỏi chân |[E] rồi,

sáng |[Dsus2] ngồi xuống |[Asus2] đây

 

Cùng |[Asus2] trông ánh |[Asus2] sáng cười |[E/G#] vui.

Chị |[Asus2/F#] em ta |[E] hãy đùa |[Asus2] chơi.

 

Sáng |[Asus2] rơi xuống |[Asus2] đồi.

Sáng |[E/G#] leo lên |[E/G#] cây.

Sáng |[Asus2/F#] mỏi chân |[E] rồi,

sáng |[Dsus2] ngồi xuống |[Asus2] đây

 

Các |[Asus2] em thích |[Asus2] cười.

Muốn |[E/G#] lên cung |[E/G#] trăng.

Cứ |[Asus2/F#] hỏi ông |[E] Trời

cho |[Dsus2] mượn cái |[Asus2] thang

 

Mười |[Asus2] lăm tháng |[Asus2] Tám trời |[E/G#] cho.

Một |[Asus2/F#] ông trăng |[E] sáng thật |[Asus2] to

 

Các |[Asus2] em thích |[Asus2] cười.

Muốn |[E/G#] lên cung |[E/G#] trăng.

Cứ |[Asus2/F#] hỏi ông |[E] Trời

cho |[Dsus2] mượn cái |[Asus2] thang

 

Các |[Asus2] em thích |[Asus2] cười.

Muốn |[E/G#] lên cung |[E/G#] trăng.

Cứ |[Asus2/F#] hỏi ông |[E] Trời

cho |[Dsus2] mượn cái |[Asus2] thang

 

Cứ |[Asus2/F#] hỏi ông |[E] Trời

cho |[Dsus2] mượn cái |[Asus2] thang