Tháng 12

Tone

Đánh giá

 

Intro: |[G]  |[Em]  |[C]  |[D]  x 2

 

Verse 1: Loanh |[G] quanh thời gian một năm đã qua.

Lao |[Bm] xao mùa đông trút [C] lá rơi tháng mười |[G] hai

Khăn |[G] len giờ em quàng lên đôi vai

Như |[Bm] không ngại cơn gió [C] cuối cùng 

|[C] _Cùng |[G] ai cùng |[G] ai bước qua những tháng lạnh lùng_|[C] 

_Từng |[G] tháng từng |[G] tháng với bao nhiêu việc thế thôi_|[C] 

 

Verse 2: u ù u ú [D] _Thấm |[G] thoắt thời gian dần trôi quá nhanh

Quanh |[Bm] đi ngoảnh lại đã [C] thấy tới tháng mười |[G] hai

So |[G] dây đàn chơi mà chưa đã tay

Tik |[Bm] tok thời gian gần kề năm mới |[C] rồi

Ở |[G] đó ở |[G] đó có một lời đã hẹn |[C] rồi 

Cùng |[G] ai cùng |[] ai bước qua đêm dài băng |[C] giá [D] 

 

Chorus: |[G] Sẽ phải là một ngọn lửa |[Em] ấm ta ươm từ than |[Am] nóng

vẫn đượm trong tim dẫu cách |[D] xa ( ah ha )

|[G] Cuối năm cùng đón chờ năm |[Em] mới ngọt lành ban mai sẽ |[C] về.

|[D] Nâng ly bên nhau trong tháng mười |[G] hai.

 

Midtro: |[Em]  |[C]  |[D] 

 

Verse 2: Thấm |[G] thoắt thời gian dần trôi quá nhanh

Quanh |[Bm] đi ngoảnh lại đã [C] thấy tới tháng mười |[G] hai

So |[G] dây đàn chơi mà chưa đã tay

Tik |[Bm] tok thời gian gần kề năm mới |[C] rồi

Ở |[G] đó ở |[G] đó có một lời đã hẹn |[C] rồi 

Cùng |[G] ai cùng |[G] ai bước qua đêm dài băng |[C] giá

 

Chorus:

|[G] Sẽ phải là một ngọn lửa |[Em] ấm ta ươm từ than |[Am] nóng

vẫn đượm trong tim dẫu cách |[D] xa ( ah ha )

|[G] Cuối năm cùng đón chờ năm |[Em] mới ngọt lành ban mai sẽ |[C] về.

|[D] Nâng ly bên nhau |[B] _Cho bên em hát ca lên nỗi |[Em] đam mê vẫn tràn căng

|[D] Bay trong lời ca vượt giông |[B] tố...

 

|[C] [D]  (|[G]  |[F] [C]  x 3) |[D] 

 

|[G] Sẽ phải là một ngọn lửa |[Em] ấm ta ươm từ than |[Am] nóng

dẫu thời gian còn bao cách |[D] xa ( ah ha )

|[G] Cuối năm cùng đón chờ năm |[Em] mới ngọt lành ban mai sẽ |[C] về.

|[D] Nâng ly bên nhau trong tháng mười |[G] hai.

 

U |[Em] huo U |[C] huo |[D] Nâng ly bên nhau trong tháng mười |[G] hai.

U |[Em] huo U |[C] huo |[D] Nâng ly bên nhau trong tháng mười |[G] hai.