Thắc Mắc (MĐX)

Tone

Đánh giá

 

Intro |[C] |[E7] |[Am7] |[F] |[Fm] 

 

verse 1:

|[C] _sau chia tay em thấy |sao về cuộc đời |[E7] em |_

|[Am7] _em cô đơn hay thích |hơn đã kể ai |[F] xem |[Fm] 

|[C] _sau chia tay anh thích |trong phòng ngồi chơi |[E7] game |_

|[Am7] _anh không đau không khóc |lâu cũng chẳng say |[F] mềm |[Fm] 

|[Am7] _chỉ là chút thắc |[E7] mắc theo anh rối |[F] bời |[Fm] [E7] 

|[Am7] _chỉ là chút |[E7] khói bên trong mặt |[F] trời |[Fm] 

 

chorus 1:

có lẽ em đã |[C] khóc rất |nhiều

có thể anh chẳng |[E7] cảm nhận được bao |nhiêu

điều |[Am7] đó anh |không thể |[F] biết em |[Fm] à 

có thể em chẳng |[C] khóc chút |nào

có thể em chẳng |[E7] quan tâm anh ra |sao 

điều |[Am7] đó anh không thể |[F] biết em |[Fm] à 

vì giờ mình đã |[C] xa

|_vì giờ mình đã |[E7] xa

|_vì giờ mình đã |[Am7] xa

|_vì giờ mình đã |[F] _xa |[Fm] 

 

verse 2:

|[C] _sau chia tay không thấy |em chụp hình đăng |[E7] face

|[Am7] _một |ngày anh thử tìm |kiếm tên |[F] em đã không xuất |[Fm] hiện 

|[Am7] _vẫn là chút thắc |[E7] mắc theo anh rối |[F] bời |[Fm] [E7] 

|[Am7] _vẫn là chút khói |[E7] bên trong mặt |[F] trời |[Fm] 

 

--> chorus 2:

 

Outro : 

có lẽ em đã |[C] khóc rất |nhiều

có thể anh chẳng |[E7] cảm nhận được bao |nhiêu

điều |[Am7] đó anh |không thể |[F] biết em |[Fm] à

nhưng có lẽ em chẳng |[C] khóc chút |nào

có lẽ em chẳng |[E7] quan tâm anh ra |sao 

điều |[Am7] đó anh |không thể |[F] biết em |[Fm] à 

vì giờ mình đã |[C] xa

|_vì giờ mình đã |[E7] xa

|_vì giờ mình đã |[Am7] xa

|_vì giờ mình đã |[F] _xa |[Fm]