Tha phương tuổi 18 – N/A – Duy Khánh

Tone

Đánh giá

 

 

Xa quê [G] hương lúc tròn 18

Rời mẹ [Em] cha, để sang sứ người trời [C] tây

Bao ước [Am] mơ với nhiều hy [D] vọng

Xa quê [Bm] hương, xa mẹ xa cha

Xa anh [Em] em ở nơi đất khách sứ [C] người

Những đêm [Am] dài, Mình con với bốn bức [D] tường

 

Hôm lên [G] xe đế kịp ngày bay

Mẹ chạy [Em] theo, hàng mi ướt đậm lệ [C] rơi

Cha thương [Am] con nước mắt lưng [D] tròng

Thương con [Bm] thơ vừa tròn 18

Nay tha [Em] phương..bởi quê nghèo khó vất [C] vả

Nơi xứ [D] người mẹ cha chẳng ở [G] bên

 

Đk:

Ở [G] nơi xứ người lạc [Em] lõngg

Cuộc sống tha [Am] phương mấy ai hiểu [C] được

Từng đêm [D] dài tủi phận lệ [G] rơi

Mẹ [Em] à..nhà ta bây giờ ra [Bm] sao

Ngày [Em] đêm con ngóng trở [G] về

Monh [D] một, bữa cơm gia đình đòan [G] viên

Người [G] đau..những đêm trời chai [Em] gió

Cả hai tay [Am] con mãi mang thương [D] tật

Nhiều anh chị [D] xấu sổ nằm Lại nơi [G] đây

Trở [Em] về, bằng lắm tro tàn lạnh [D] lẽo

Vùng [Bm] quê nghèo gánh thêm [Em] buồn

Người đầu [D] bạc khóc tiễn người đầu [G] xanh

 

Lyrics 2

Đêm [G] 30 pháo rực trời tây

Ở ngoài [Em] kia người ta gia đình đoàn [C] viên

Ai cũng [Am] đang đón chào xuân [D] rồi

Nay tha [Bm] phương chỉ một mình con

Xuân năm [Em] nay mẹ ơi con cũng không [C] về

Nơi quê [D] nhà..

Mẹ cha đừng chờ [G] mong

Trời [G] tây...đến ngày [Em] 30

Rực pháo nơi [Am] nơi ai cũng đón [C] mừng

Nơi quê [D] nhà đang nhộn nhịp vào [G] xuân

Mà [Em] con giờ đang lưu lạc nơi [Bm] đây

Mẹ [Em] ơi con khóc nữa [G] rồi...

Đứa con [D] khờ tủi thân đời tha [G] phương

Trời [G] tây...đến ngày [Em] 30

Rực pháo nơi [Am] nơi ai cũng đón [D] mừng

Nơi quê [D] nhà đang nhộn nhịp vào [G] xuân

Chào [Bm] xuân không bánh không [D] trà

Nơi xứ [Bm] người quạnh hiu chỉ mình [Em] con

Nơi xứ [Bm] người quạnh hiu chỉ mình [Em] con